AktüelPolitikaGelmeden başladılar: UBP Dome Hotel için düğmeye bastı

Ulusal Birlik Partisi (UBP),  Dome Otel’in Kamu İhale Yasası uyarınca bir ihale yapılmaksızın Dayanışma Turizm Şirketi’ne verilmesi kararının iptali için Cuma günü mahkemeye başvurdu. Güneş Gazetesi’nin haberine göre, Ulusa Birlik Partisi Avukatı Salih Can Doratlı tarafından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: “Ulusal Birlik Partisi, uzun süre ülke gündemini meşgul eden, Vakıflar İdaresi ile Dayanışma Turizm Ltd. arasında, Dome Hotel ile ilgili olarak imzalanmış olan sözleşmenin iptali için, Yüksek İdare Mahkemesi’nde, Vakıflar İdaresi aleyhine bir iptal...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısMayıs 12, 2019
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Ulusal Birlik Partisi (UBP),  Dome Otel’in Kamu İhale Yasası uyarınca bir ihale yapılmaksızın Dayanışma Turizm Şirketi’ne verilmesi kararının iptali için Cuma günü mahkemeye başvurdu.

Güneş Gazetesi’nin haberine göre, Ulusa Birlik Partisi Avukatı Salih Can Doratlı tarafından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

“Ulusal Birlik Partisi, uzun süre ülke gündemini meşgul eden, Vakıflar İdaresi ile Dayanışma Turizm Ltd. arasında, Dome Hotel ile ilgili olarak imzalanmış olan sözleşmenin iptali için, Yüksek İdare Mahkemesi’nde, Vakıflar İdaresi aleyhine bir iptal davası ikame etmiştir.

Konu Dava’da Ulusal Birlik Partisi, özetle, aşağıdaki beyan ve iddialar ile konu sözleşmenin iptalini talep etmektedir.

1. Dome Hotel ile ilgili sözleşme, ismi kira sözleşmesi olmasa da, içeriği bakımından tam bir kira sözleşmesidir ve dolayısı ile konu sözleşmenin Kamu İhale Yasası uyarınca açılmış bir ihale olmaksızın imzalanması hukuka aykırıdır.

2. Dome Hotel ile ilgili sözleşme medyada gündem bulduğu andan itibaren ilgili dönemin Başbakan’ı tarafından, konu sözleşmenin bir hizmet ortaklık sözleşmesi olduğu vurgulansa da, sözleşme bir ortaklık sözleşmesi niteliğinde değildir ve ayrıca, bir ortaklığın kurulması için yasaların aradığı unsurları ve/veya tescil ve denetim gibi şartları taşımamaktadır ve dolayısı ile geçersizdir.

3. Bunların yanında, Vakıflar İdaresi’ne ait olan Dome Hotel, kamunun mal varlığıdır ve dolayısı ile bu mal varlığının kullanılmasına veya bundan gelir elde elde edilmesine yönelik bütün işlem ve kararların, Kamu İhale Yasası’na göre yapılması ve alınması gerekmektedir ve İdare, bu unsuru göz ardı ederek, ihalesiz olarak konu sözleşmeyi imzalamakla hata etmiştir.

4. Kamu İhale Yasası, mal ve hizmet alımları ve kiralanmaları dahil, Kamunun kaynaklarının kullanılması ile ilgili olarak atılacak bütün adımlarda İdareye, şeffaf olma ve tüm tarafla eşit mesafede durma zorunluluğu getirmektedir. Kamunun Dome Hotel gibi önemli bir mal varlığı dolayısı ile elde edeceği gelirlere ilişkin bir sözleşmeyi ihalesiz olarak imzaladığı bir sözleşme ile düzenlemesi, Kamu İhale Yasası’nın amacına da ruhuna da aykırıdır. Diğer bir ifade ile, İdareye sunulabilecek daha yüksek teklifler olabilecekken bunlar dikkate alınmayarak İdare zarara uğratılmış ve diğer potansiyel taliplere de, müracaat hakkı dahi tanınmadığından da eşitlik prensibi ihlal edilmiştir.

5. Bütün bunların yanında, Kamu Kurum ve Kuruluşları’nın ticari faaliyetleri katı kayıt ve denetim şartlarına bağlanmıştır ve bu düzenlemelerin mevzuata yerleştirilmesindeki temel nedenlerin başında İdarenin keyfi, denetimsiz ve eşitlik ilkelerine aykırı faaliyetler yaparak, kim olursa olsun, belli gruplara menfaat sağlanmasının önüne geçmektir. Dome Hotel’in, bu gibi denetim mekanizmaları da düzenlenmeden alelade bir sözleşme ile üçüncü kişilerin kullanımına bırakılması da ayrıca yasalara aykırıdır.

6. Bütün bunların ötesinde, konu sözleşmenin akit edilmesinin yasal zemini de yoktur. Diğer bir ifade ile, Vakıflar İdaresi’nin mevcut sözleşmeyi, olduğu şekli ile imzalamasına yönelik bir düzenleme mevcut değildir. Böylelikle, İdare Hukukunun en temel prensipleri arasında olan hukuka uygunluk prensibi de ihlal edilmiştir.

Bütün bunlar ışığında, Vakıflar İdaresi ile Dayanışma Turizm Ltd. arasında, Dome Hotel ile ilgili olarak imzalanmış olan sözleşmenin iptali Dava, halen Muhterem Yüksek İdare Mahkemesi’nin gündemindedir ve en hızlı şekilde neticelenmesi ve konunun bu şekilde Yüksek Mahkeme’nin müdahalesi ile çözümlenmesi için gerekli adımlar süratle atılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. “

(Haber Güneş)

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık