AktüelYaşamGazeteci Değişim Programı başlıyor

Kıbrıs'ın iki yakasındaki gazeteciler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) önderliğinde geçtiğimiz yıl düzenlenen değişim programını yineliyor.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısHaziran 21, 2019
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Kıbrıs’ın iki yakasındaki gazeteciler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) önderliğinde geçtiğimiz yıl düzenlenen değişim programını yineliyor.

Basın Emekçileri Sendikası, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve Kıbrıs Gazeteciler Sendikası ortaklığında, AGİT önderliğinde başlatılacak değişim programıyla, Kıbrıs’ın kuzeyinden seçilecek olan genç gazeteciler güneyde, güneyden seçilecek genç gazeteciler ise kuzeyde 5 gün görev yapacak.

Başvurular örgütlerin ekte bulunan e-mail adreslerine yapılabilecek. Değişim programı için 15 Ekim 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arası öngörülüyor.

Kıbrıs’ın kuzeyinde mesleğini icra eden gazetecilerin aşağıdaki şartları karşılaması gerekmektedir.

1- Gazetecilik, iletişim, siyasal çalışmalar ya da benzer bir üniversiteden ve/veya gazetecilik, iletişim veya siyasal çalışmalar yüksek lisans mezunu olmak, ya da aynı oranda mesleki deneyimi olmak.

2- Blog ve serbest gazetecilik de dahil olmak üzere gazetecilik/medya/iletişim  alanlarında aktif olarak çalışıyor olmak. Adayların CV’leri yanısıra 12 aydan eski olmamak üzere 3 haberini de sunması gerekmektedir.

4- Kıbrıslı Türk adayların, İngilizce ve/veya Yunanca konuşup yazabilmesi,

5- Çok dilli ve çok kültürlü ortamlarda çalışabilecek durumda olmak,

6- Minimum denetim  ve son teslim tarihlerine uyabilecek olması,

7- Değişim programına katılacak gazetecilerin AGİT Basın Özgürlüğü Teşkilatı tarafından yolculuk masrafları, geçim masrafları ve konaklama masraflarının ödeneceği dikkate alınarak, adayların banka hesap numarası vermesi şarttır.

Başvurularda cinsiyet eşitliği dikkate alınacaktır. Başvurular sırasında tüm dini, etnik ve sosyal geçmişe sahip insanların bulunması önemlidir.

15 Eylül 2019 tarihine kadar yapılabilecek olan başvurular, Kıbrıs Gazeteciler Sendikası, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve Basın-Sen  yönetimleri tarafından değerlendirilecek. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için aşağıdaki adreslerden temsilci örgütlere ulaşılabilir.

Basın-Sen: [email protected]

Kıbrıs Türk Gazeteciler Sendikası: [email protected]

Kıbrıs Gazeteciler Sendikası: [email protected]

Saygılarımızla

Basın-Sen Genel Sekreteri Serkan Soyalan

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Genel Sekreteri Simge Çerkezoğlu

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık