AktüelEditoryalEkonomi PolitikGazedda 5 aylık gelir-gider ve tıklanma durumu

GazeddaKıbrıs olarak şeffaflık ve hesapverebilirlik kapsamında Temmuz – Aralık 2020 dönemindeki gelir gider bilgilerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısAralık 21, 2020
Nadir Görülen Hastalıklar Ağı
LGBT kitapcık

GazeddaKıbrıs olarak şeffaflık ve hesapverebilirlik kapsamında Temmuz – Aralık 2020 dönemindeki gelir gider bilgilerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Temmuz 2020 sonunda Gazedda 15 bin 309 TL birikime sahipti. 2020’nin ikinci yarısında GazeddaKıbrıs’ta olağan harcamalar olan editör katkısı aynı kalmıştır.

Ancak bu süreçte GazeddaWebTV uygulaması başlamıştır. Bu bağlamda, WebTV faaliyetleri için yeni maliyetler ortaya çıkmıştır. Bu maliyet artışına karşılık reklam gelirleri de artmıştır.

Bu süreçte aynı zamanda çeşitli sivil toplum örgütleri reklam ve görünürlük faaliyetleri için GazeddaKıbrıs’ı tercih etmiştir. Bu bağlamda Hasta Hakları Derneği, Geleceğe İlham Ver Projesi, Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği, Mülteci Hakları Derneği gibi STÖ’lerin katkısı bizleri güçlendirmiştir.

Aynı zamanda resmi olarak Gazedda Kıbrıs tarafından Yeni Medya Derneği kurulmuştur.

Gelir ve gider hesaplarına bakıldığında 15 bin 309 TL ile devralınan Temmuz 2020 sonundan itibaren reklam ve dayanışma katkısı biçiminde 20 bin 375 TL toplanmış devreden gelir ile birlikte toplam 35 bin 684 TL gelir yaratılmıştır.

Aynı dönemde editör katkısı, gazeddawebtv desteği ve site güvenliği için harcamalar yapılmıştır. Bu harcamaların toplamı 18 bin 250 TL ulaşmıştır.

Temmuz – Aralık dönemi ilgili maaliyetler ödendikten sonra GazeddaKıbrıs’ın net geliri 17 bin 434 TL ile tamamlanmıştır.

Geçtiğimiz Aralık 2019 hesaplarında 12 bin 937 TL kazanım ile yılı kapatırken, bu yılı 17 bin 434 TL ile kapatan GazeddaKıbrıs’ın net gelirinde %25 oranında bir büyüme kaydetmiş olması ağırlıklı olarak reklam gelirlerindeki artışın etkisi ile olmuştur. Reklam gelirlerinin ise kayda değer bir bölümü sivil toplum örgütlerinin desteği ile gerçekleşmiştir.

Ancak, son zamanlarda Patreon üzerinden katkı yapan okuyucularımız sayesinde sabit bir geliri garantilemiş olduğumuz gerçeği göz ardı edilemez. Aynı zamanda, Patreon gelirlerinde genel anlamda bir gerileme olduğu gözlenmektedir. Bunun en önemli sebebinin, hanehalkı bütçesinin daralması ve COVID19 nedeniyle belirsizliklerin artmasından dolayı kişilerin harcamalarındaki önceliklerinin değişmesi olarak yorumlamaktayız. Her ne olursa olsun, GazeddaKıbrıs kendine özgü bağımsız çizgisini ancak okuyucuların dayanışma desteği ile var olabileceğinin farkındayız.

Gazedda’nın gelişmesi için Patreon üzerinden katkı yapabilirsiniz.GelirGider
Şahıslardan alınan katkılar13,065
Reklam olarak firmalardan alınan miktar7,310
Ödenekler17450
Site bakım ve masraf (spreaker)800
 
Geçen dönemden devir15,309
Biriken17434
Toplam35,68435,684

GazeddaKıbrıs 5 aylık tıklanma raporu

Öte yandan, son 2 dönemdir yayımladığımız, tıklanma raporlarını yayınlamaya da devam ediyoruz. Google Analytics tarafından düzenlenen tıklanma raporlarımız şöyle:

GazeddaKıbrıs’ı, 1 Temmuz 2020 – 1 Aralık 2020 tarihler arasında 120 bin 272 tekil şahıs ziyaret etmiştir. Aynı dönem içinde toplam 297 bin 710 haber okunmuş, 120 bin tekil şahsın %73’ü ise siteyi daha önce ziyaret etmeyen yeni okuyucular olmuştur.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

Music will never ends..