AktüelEkonomi PolitikGazedda 3 aylık gelir-gider ve tıklanma durumu

GazeddaKıbrıs olarak şeffaflık ve hesapverebilirlik kapsamında Ocak – Mart ayı dönemindeki gelir gider bilgilerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısNisan 1, 2020
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

GazeddaKıbrıs olarak şeffaflık ve hesapverebilirlik kapsamında Ocak – Mart ayı dönemindeki gelir gider bilgilerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Aralık 2019 sonunda Gazedda 12 bin 937 TL birikime sahipti. 2020’nin ilk çeyreğinde Gazedda’nın editoryal işleri için yeni bir gider düzenlemesi yapılmış, enflasyon ile yaşanan değer kaybı ile birlikte editör katkısını arttırmış bulunmaktayız.

Bununla beraber, Podcast platformu olan Spreaker üyeliğini yenilemiş, bunun için başvurduğumuz Sivil Alan projesinden katkı almayı beklemekteyiz. Bu yüzden azalan gelir durumumuz, bu konuyla ilgili bürokratik engellerin aşılması ile gelişeceğini ummaktayız.

Aynı şekilde, bu dönemde COVID-19 salgınından ötürü Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’ne bir aylık kazancımızın tümünü bağışladığımızı da belirtmek gerekmektedir.

Ocak – Mart hesapları sonrası, toplam gelir 19 bin 436 TL, toplam gider 11bin 806 TL olmuştur. Şu anda GazeddaKıbrıs’ın öz birikimi 7630 TL tutarındadır.

Önümüzdeki dönemde gelirlerin daralacağı, insanların ödeme zorluğu yaşayacağı için Gazedda gelirlerini arttırabilmekten çok korumaya yöneldiğimizi de sizlere bildirmek isteriz.

Her zamanki gibi, Gazedda’nın gelişmesi için Patreon üzerinden katkı yapabilirsiniz.

Aşağıda detaylı gelir gider bilgilerini bulabilirsiniz.Gelir Gider
Şahıslardan alınan katkılar 6499
Reklam olarak firmalardan alınan miktar 0
Ödenekler 6500
Site bakım ve masraf (Spreaker) 3306
Bağış (KTTB) 2000
Geçen yıldan devir 12937
Biriken 7630
Toplam 19436 19436

GazeddaKıbrıs 3 aylık tıklanma raporu

Öte yandan, ilk kez bu dönemde başlamak üzere GazeddaKıbrıs, Google Analytics tarafından hazırlanan tıklanma raporlarını da düzenli olarak okuyucularımız ile paylaşma kararı almış bulunmaktadır.

GazeddaKıbrıs’ı, 1 Ocak 2020 – 31 Mart 2020 tarihler arasında 113 bin 234 tekil şahıs ziyaret etmiştir. Aynı dönem içinde toplam 292 bin 083 haber okunmuş, 113 bin tekil şahsın %72.5’i ise siteyi daha önce ziyaret etmeyen yeni okuyucular olmuştur.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık