AktüelMüzakerelerGalatya Deklerasyonu: “Kapsamlı Çözüm” Modeli Çözümsüzlüğün Mazereti Haline Getirildi

Kıbrıs Akademik Diyalog, Mağusa İnsiyatifi, Politeia ve Siyasal Bilimler Topluluğu’nun Galatya/Mehmetçik Belediyesi’nın katkılarıyla düzenlediği iki toplumlu etkinlik 7 Ekim 2017 tarihinde Galatya/Mehmetçik’te gerçekleştirildi. Etkinlikte Kıbrıs barış sürecine ve ülkenin yeniden birleşmesi çabalarına engel oluşturan sorunların yanı sıra Kıbrıs’ta siyasal istikrarın tesis edilip sürdürülmesinde sivil toplumun rolü konuları tartışıldı. Mağusa İnsiyatifi Aktivisti Nurcan Gündüz, Kıbrıs Akademik Diyalog, Mağusa İnsiyatifi, Politeia ve Siyasal Bilimler Topluluğu adına şu açıklamayı yaptı; Toplantıya katılan örgütler aşağıda sıralanan unsurların barış sürecini...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısEkim 10, 2017
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Kıbrıs Akademik Diyalog, Mağusa İnsiyatifi, Politeia ve Siyasal Bilimler Topluluğu’nun Galatya/Mehmetçik Belediyesi’nın katkılarıyla düzenlediği iki toplumlu etkinlik 7 Ekim 2017 tarihinde Galatya/Mehmetçik’te gerçekleştirildi. Etkinlikte Kıbrıs barış sürecine ve ülkenin yeniden birleşmesi çabalarına engel oluşturan sorunların yanı sıra Kıbrıs’ta siyasal istikrarın tesis edilip sürdürülmesinde sivil toplumun rolü konuları tartışıldı.

Mağusa İnsiyatifi Aktivisti Nurcan Gündüz, Kıbrıs Akademik Diyalog, Mağusa İnsiyatifi, Politeia ve Siyasal Bilimler Topluluğu adına şu açıklamayı yaptı;

Toplantıya katılan örgütler aşağıda sıralanan unsurların barış sürecini olumsuz yönde etkilediği konusunda ortak kanaate varmışlardır:

 • Güvensizlik ve milliyetçi söylem hala daha barış süreci önünde engel oluşturmaktadır.
 • Resmi taraflar halkı barış sürecinin dışında tutmaya devam etmektedirler.
 • Iki toplumun birbirinden tecrit edilmesi ve sağlıklı ve süreğen bir temasın yokluğu statükonun devamına hizmet etmektedir.
 • Kıbrıs sorununun ele alınmasında “kapsamlı çözüm” modeli üzerinde ısrar edilmesi çözümsüzlüğün mazereti haline getirilmiştir.
 • Statükodan nemalanan etkili çevreler statükonun devamını teşvik etmektedirler.
 • Statüko tüm Kıbrıslı toplumların insan haklarını ihlal etmeye devam etmektedir.
 • İki tarafın geçmişteki kabahatleri nedeniyle kamu önünde özür dilemekten kaçınmaları uzlaşma süreci önünde engel oluşturmaktadır.

Toplantıya katılan örgütler aşağıdaki önlemlerin gerekliliği üzerinde görüş birliğine varmışlardır:

 • Hem tek taraflı hem de iki tarafın üzerinde uzlaşacağı güven yaratıcı önlemlerin uygulanmasına destek olacağız.
 • Iki toplum arasındaki ilişkilerin normalleşmesini öngören tüm adımlara destek olacağız.
 • Ortak çabalarımızı koordine etmek ve Federalizm ilkelerine bağlılığımızı göstermek üzere katılımcı örgütler olarak bir federal şemsiye örgüt kuracağız.
 • İki toplum arasında diyalog ve işbirliğinin teşvik edilmesi için yerel otoritelerle ortak çalışmalar yapmaya kararlıyız.
 • Tarihsel önyargıların ortadan kaldırılması amacıyla kültürel ve eğitsel etkinlikler düzenlemeye karar vermiş bulunuyoruz.
 • Varolan çelişki ve güvensizliği derinleştiren her türlü milliyetçi eylemin kutlanmasını kınıyor ve bunun yerine demokrasi ve barışı teşvik eden kutlamaları destekliyoruz.

Galatya etkinliğine evsahipliği yapan belediye başkanı sayın Cemil Sarıçizmeli yukarıda ifade edilen düşünce ve önlemlerin gerekliliğini vurgulamakta ve diğer yerel otoriteleri de benzer çabalara destek olmaya davet etmektedir.

Kıbrıs Akademik Diyalog, Mağusa İnsiyatifi, Politeia ve Siyasal Bilimler Topluluğu

 

 

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık