AktüelEkonomi PolitikManşetPolitikaFeminist Öğretmen İnisiyatifi: “Geleneksel cinsiyetçi rollerinize teslim olmayacağız”

Feminist öğretmen hareketi Lapta İlkokulu’nda yaşanan mobbing ve cinsiyetçilikler ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Bakanlığı’nı, ilgili İlköğretim Daire Müdürlüğü’nü bu konuda önlem almaya, hizmet içi eğitimler yoluyla gerekli toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalık eğitimlerini yaparak okul idarecileri ve öğretmenlerin farkındalıklarını artırmaya davet eder, konunun takipçisi olacağımızı belirtiriz” ifadelerine yer verildi. İşte açıklamanın tam metni: GELENEKSEL CİNSİYETÇİ ROLLERİNİZE TESLİM OLMAYACAĞIZ Lapta İlkokulu’nda ilkokul öğretmeni olarak çalışan, İlgen Uğurlu,okullarımızda sınıf dağıtımı sırasında yaşanan , ayrımcılık ve cinsiyetçiliği seslendirerek...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısEylül 12, 2018
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Feminist öğretmen hareketi Lapta İlkokulu’nda yaşanan mobbing ve cinsiyetçilikler ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Bakanlığı’nı, ilgili İlköğretim Daire Müdürlüğü’nü bu konuda önlem almaya, hizmet içi eğitimler yoluyla gerekli toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalık eğitimlerini yaparak okul idarecileri ve öğretmenlerin farkındalıklarını artırmaya davet eder, konunun takipçisi olacağımızı belirtiriz” ifadelerine yer verildi.

İşte açıklamanın tam metni:

GELENEKSEL CİNSİYETÇİ ROLLERİNİZE TESLİM OLMAYACAĞIZ
Lapta İlkokulu’nda ilkokul öğretmeni olarak çalışan, İlgen Uğurlu,okullarımızda sınıf dağıtımı sırasında yaşanan , ayrımcılık ve cinsiyetçiliği seslendirerek pek çok kadın öğretmenin yaşadıklarını dile getirmiş oldu. İlkokullarda gerek sınıf dağıtımlarında gerekse öğleden sonra yapılan eğitsel etkinlik derslerinin paylaşımında uzun yıllardır geleneksel cinsiyetçi rollere göre yapılan sınıf dağıtımları ciddi ayrımcılığa yol açıyor.Sınıf dağıtımlarında okul idaresinin tek taraflı karar veren taraf olması, öğretmen görüşlerine değer verilmeden kararlar üretilmesi, geleneksel erkek egemen sistemi destekleyen kararlar üretilmesi, özelliklere buna itiraz eden kadın öğretmenlere mobbing uygulanması artık kabul edilemez noktaya gelmiştir.
Kıbrıs ‘ın kuzeyinin de taraf devlet olarak imzacı olduğu, Birleşmiş Milletler kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesine dair sözleşme olan CEDAW, kadınlara karşı ayrımcılığı siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel, kişisel veya diğer alanlardaki kadın ve erkek eşitliğine dayanan insan haklarının ve temel özgürlüklerin, medeni durumları ne olursa olsun kadınlara tanınmasını, kadınların bu haklardan yararlanmalarını veya kullanmalarını engelleme veya hükümsüz kılma amacını taşıyan veya bu sonucu doğuran cinsiyete dayalı her hangi bir ayrım, dışlama veya kısıtlama olarak tanımlar. Ayrıca ayni sözleşmenin çalışma yaşamını düzenleyen 11 –d maddesi, kadınlar için, tazminatlar da dahil eşit ücret alma, ve eşit değerde yapılan işe karşı eşit muamele görme ile birlikte işin niteliğinin değerlendirilmesinde eşit muamele görme hakkını açıklar.
Feminist öğretmenler olarak,kızkardeşlerimizin mücadeleleri ile kazandıklarıbu sözleşmeler önümüzde dururken geleneksel cinsiyetçi rollerinize teslim olmayacağız.Kızkardeşimiz İlgen Uğurlu’nun ve onun yaşadıklarını yaşayan her bir kızkardeşimizin yanında olacağız.
CEDAW sözleşmesi diyor ki sözleşmeyi imzalayan taraf devletler, kadınlara karşı ayrımcılık oluşturan mevcut yasaları, hukuki düzenlemeleri, gelenekleri ve uygulamaları değiştirmek veya kaldırmak için gerekli her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.Feminist Öğretmen İnisiyatifi olarak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı , ilgili İlköğretim Daire Müdürlüğü’nü bu konuda önlem almaya, hizmet içi eğitimler yoluyla gerekli toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalık eğitimlerini yaparak okul idarecileri ve öğretmenlerin farkındalıklarını artırmaya davet eder, konunun takipçisi olacağımızı belirtiriz.
FEMİNİST ÖĞRETMEN İNİSİYATİFİ

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık