AktüelEkonomi PolitikManşetPolitikaFelek: “İşverenler emekçilerin hakkını ödeseydi, bugün bu uygulama tartışılmazdı”

Son günlerde yaşanan ve KKTC vatandaşlarına sendikalaşmaları durumunda yapılacak 750 TL’lik ek katkıyla ilgili olarak işveren ve sözcülerinin yaptıkları açıklamalara yönelik DEV-İŞ’ten açıklama geldi. DEV-İŞ adına açıklama yapan Hasan Felek, gelişmeleri “bir kez daha sermaye kesimlerinin emek ve emekçiye yaklaşımlarını gözler önüne sermektedir” ifadeleriyle değerlendirdi.  Felek:”Çok açık ve nettir ki, işverenler KKTC vatandaşlarının ek 750 TL maaş alacak olmasından değil, sendikalaşmasından ve sendikalaşmanın yaygınlaşmasından korkmaktadır. İşveren kesimler Ticaret veya Sanayi Odalarına üye olabiliyorken, halkın vergileriyle...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısŞubat 9, 2019
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF

Son günlerde yaşanan ve KKTC vatandaşlarına sendikalaşmaları durumunda yapılacak 750 TL’lik ek katkıyla ilgili olarak işveren ve sözcülerinin yaptıkları açıklamalara yönelik DEV-İŞ’ten açıklama geldi. DEV-İŞ adına açıklama yapan Hasan Felek, gelişmeleri “bir kez daha sermaye kesimlerinin emek ve emekçiye yaklaşımlarını gözler önüne sermektedir” ifadeleriyle değerlendirdi. 

Felek:”Çok açık ve nettir ki, işverenler KKTC vatandaşlarının ek 750 TL maaş alacak olmasından değil, sendikalaşmasından ve sendikalaşmanın yaygınlaşmasından korkmaktadır. İşveren kesimler Ticaret veya Sanayi Odalarına üye olabiliyorken, halkın vergileriyle oluşan devletin bütçesinden büyük miktarlarda teşvikler alabiliyorken, emekçilerin sendikalaşmasından veya vatandaşların bu ülkede tutunabilmek için teşvik almasından rahatsızlık duyabiliyorlar. Bu tepkiler en basit anlamıyla bu ülkenin bir utancıdır.”

“Önce iş kazalarının ve iş cinayetlerinin önüne geçin, kaçak işçiliği önleyin, yabacı işçilere gerçekten haklarını verin ondan sonra bu konuda açıklama yapın. Daha yılın başından bugüne 2 yabancı işçi belinde 50 TL’lik kemer olmadığı iş kazasında öldü. Bunun hesabını kim verecek?”

Açıklamanın tamamı şöyle:

Kaçak işçi çalıştırmaktan rahatsız olmayan, emekçilere iş yasasında tanınan haklarını bile kullandırtmayan, günlük sekiz saat çalışma kuralını dahi önemsemeyen, yabancı iş gücü üzerinden maksimum sömürü ve maksimum kar arayışında olan iş veren kesimleri, söz konusu uygulamaya karşı bir anda dünyanın en eşitlikçi ve adelet dağıtan sınıfı kesildiler.

Çok açık ve nettir ki, işverenler KKTC vatandaşlarının ek 750 TL maaş alacak olmasından değil, sendikalaşmasından ve sendikalaşmanın yaygınlaşmasından korkmaktadır. İşveren kesimler Ticaret veya Sanayi Odalarına üye olabiliyorken, halkın vergileriyle oluşan devletin bütçesinden büyük miktarlarda teşvikler alabiliyorken, emekçilerin sendikalaşmasından veya vatandaşların bu ülkede tutunabilmek için teşvik almasından rahatsızlık duyabiliyorlar. Bu tepkiler en basit anlamıyla bu ülkenin bir utancıdır. Eğer bugüne kadar işverenler emekçilerin hakkını ödeseydi, örgütlenmek isteyen çalışanları sırf sendikalaştı diye işten atmasaydı, yani bu ülkede işverenlerin yasa ve adalet tanımaz tavrı olmasaydı, bugün böyle bir uygulama da tartışılmayacaktı zaten.

Halbuki söz konusu uygulama sadece çalışanlar açısından değil, işverenler açısından da avantaj getirecek. Çalışma yaşamındaki motivasyonun artmasını ve nitelikli emeğin gelişmesini sağlayacaktır.

Meseleyi yabacı-yerli tartışmasına sürüklemek isteyen sermaye kesimi ise bir başka iki yüzlü tavır sergilemektedir. Yabancı işçilerin yaşam ve çalışma koşulları ne zaman umurunuzda oldu da şimdi birden toplum içindeki en güvencesiz kesimi savunur oldunuz. Fakat bu bile samimi bir savunu değildir. Önce iş kazalarının ve iş cinayetlerinin önüne geçin, kaçak işçiliği önleyin, yabacı işçilere gerçekten haklarını verin ondan sonra bu konuda açıklama yapın. Daha yılın başından bugüne 2 yabancı işçi belinde 50 TL’lik kemer olmadığı iş kazasında öldü. Bunun hesabını kim verecek?

DEV-İŞ olarak bu uygulamanın çalışma yaşamındaki sorunları çözeceğini veya tamımıyla bir alternatif olacağını düşünmüyoruz. Fakat insani açıdan yaklaştığımızda bugün KKTC vatandaşı binlerce özel sektör emekçisi bu uygulama ile bir soluk alacaktır. Bu bir soluk almanın dahi karşısında olanları toplum vicdanına bırakıyoruz.

DEV-İŞ YÖNETİM KURULU (a)

Hasan Felek, DEV-İŞ Başkanı

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık