AktüelYorumErenköy destanıymış! – İbrahim Aziz

Tarihi kaynaklar ve kayıtlar Acheson-taksim planlarını kabul ettirme entrikaları olduğunu kanıtlıyorlar.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısAğustos 9, 2020
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Erenköy destanı değil, köylüm.

Tarihi kaynaklar ve kayıtlar Acheson-taksim planlarını kabul ettirme entrikaları olduğunu kanıtlıyorlar.

Ve taksim planlarını dayatmayı amaçlayan bu entrikaların girdabında masum tertemiz saf gençlerimiz kandırıldı ve harcandı.

Mutlu olmamız için Kıbrıs’ın tümü hepimize yeterdi.

Şimdi ne bir yarısı ne de öteki yarısı bizim.

Gençlerimizi de “Erenköy Masalları” ile aldatmaya – uyutmaya çalışanlar arasında seni de görmek siyasal toplumsal bilincimi ve onurumu zedeliyor.

Erenköy’de: “Günlerden bir gün garnizonun ilan tahtasına iki resimli bir duyuru konur. Resim altlarına adları yazılı duyuruda ‘görüldükleri yerde vurulacaklardır’ ibaresi yer alır.

Aynı ilanların birer benzerinin de yol kenarındaki iki giriş kapısına asıldığı söylenir.

Kimdi bu insanlar?

Niçin görüldükleri yerde vurulmaları isteniyordu?

Üstelik resimlerin altındaki isimler Kıbrıslı Türk ismi idi.

Resimlerden birinin altında (…) İbrahim Aziz yazıyordu.

Erenköy’e nereden, niçin geleceklerdi ki vurulmaları emredilmekte idi?”

Sen köylüm, Erenköy’de “görevli (!)” iken garnizonun ilan tahtasına asılan ‘görüldükleri yerde vurulacaklardır’ duyurusunu hiç görmedin mi!

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık