AktüelGazeddablogEnflasyon Artıyor… – Finance Cyprus

Türkiye’de elektrik fiyatlarında 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abone gruplarına yüzde 15 zam yapıldı. Böylece 2018 yılından beri elektrik fiyatlarında artış %122 civarına ulaştı.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısTemmuz 3, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

@FinanceCyprus

Türkiye’de elektrik fiyatlarında 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abone gruplarına yüzde 15 zam yapıldı. Böylece 2018 yılından beri elektrik fiyatlarında artış %122 civarına ulaştı.

KKTC’de ise en son elektrik zammı 2019 yılının Nisan ayında olmuştu. Elektrik üretiminde kullanılan fuel oilin maliyetini Avrupa Birliği Komisyonu’nun Enerji istatistiklerinden takip edilebiliyor. Söz konusu istatistikler AB’deki ülkelerin 10 günlük ortalama akaryakıt maliyetlerinin akaryakıt türlerine göre vergi ve harçlar hariç ve dahil şekilde vermektedir.

Bu kaynağa göre Avrupa Birliği’nde satılan iki tür fuel oil’in bilgisi bulunmaktadır. Az sülfürlü Fuel Oil ve %1’den fazla sülfür içeren fuel oil. Uzun zamandır KIBTEK’in yüksek sülfürlü (daha ucuz) fuel oil kullanıldığı söylenmektedir. 2018 yılının Temmuz ayında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu(Kıb-Tek) Müdürü Mehmet Salih Gürkan fuel oil fiyatında yaşanan yükselme nedeni ile zam yapmanın kaçınılmaz olduğunu söylemiş ve fuel oil’in tonunun 2,094 TL’ye çıktığını belirtmişti. Elimizdeki AB verisinde de %1’den fazla kükürt içeren fuel oil’in maliyetinin sözkonusu tarihte ortalama Euro kuru ile 2,100 TL’ye geldiği görülmüştür. Aynı açıklamada yer alan “1 kilowatt saatlik yakıt bedelinin de 40.88 kuruştan 13.57 kuruş artış ile 54.45 kuruşa yükseldiğini” bilgisinden 1 ton fuel oil’den yaklaşık 3846 KWH’lık enerji elde edildiği hesaplanabilmektedir. Elektrik fiyatlarında Nisan 2019’da yapılan son zamda ise fuel oil maliyetinin 56.36 kuruş olduğu bilgisi ile fuel oil’in ortalama bir ton maliyetinin Temmuz 2018’e göre çok değişmediğini ama Konut elektrik KwH birim fiyatının 98 kuruşa çıkarıldığı görülmüştür (Eski fiyatı 79 kuruştu). 

Bu son zamda görüleceği üzere fuel oil maliyeti ortalama 2168 TL iken 1 Nisan 2019’da maliyet 2331 TL’ye çıkmıştı. Bugün aynı AB verisinden görüleceği üzere Fuel oil maliyeti 28 Haziran 2021’de ton başına 3724 TL’ye çıkmıştır. 

Bütün bunlara bakıldığında elektriğin fuel oil maliyetinin Nisan 2019’dan beri %72 civarı arttığı halde bütün bu geçen zaman sonunda herhangi bir artışa gidilmediği ve fiyatların baskılandığı görülmektedir. 

Bugün AB verileri ışığında yapılan bir hesaplama ile fuel oil kaynaklı enerji KwH maliyetinin 96.8 kuruşa ulaştığı görülmektedir.  KKTC Tüketici fiyatları endeksi hesaplamasında en ağırlıklı maddelerden olan konut elektrik fiyatları ve bu kalemde yapılacak artışlar neticesinde TÜFE’nin diğer kalemlerindeki zincirleme muhtemel artışlar enflasyonu ciddi şekilde artırabilecek potansiyele sahiptir.


1 – https://tr.euronews.com/2021/07/01/turkiye-de-elektrik-fiyatlar-son-3-y-lda-ne-kadar-zamland-grafik
2- https://ec.europa.eu/newsroom/ener/newsletter-archives/view/service/238
3- https://www.kibristime.com/kibris/kib-tek-ten-zam-aciklamasi-h84387.html

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık