AktüelEkolojiEkonomi PolitikİnsanPolitikaYaşamEmirnameye uygun olmayan kiralama

Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısNisan 17, 2019
Djumba Hotel & Cafe

Şehir Plancılar Odası Başkanı Merter Refioğlu, emirnameye uygun olmayan bir şekilde önce BRT’ye kiralanan “orman arazisi’nin ardından da DAÜ’ye kiralandığını savunarak, “Bizler Şehir Plancıları olarak Şehir Planlama Dairesi’nin kurulduğu günden itibaren her hükümet döneminde siyasetin baskısı altında kaldık. Yaptığımız çalışmalarda geleceği ön görüp şehirlerimize yön vermeye çalışırken, siyasiler tarafından özel talepleri karşılamaya yönelik alınan kararları karşımızda bularak bunların çalışmalarımıza eklenmesi yönünde baskı altında kaldık. Son alınan bu Bakanlar Kurulu kararı ile yeni hükümetin de ayni alışkanlığı sürdürdüğünü görmekteyiz.” ifadelerini kullandı.

İşte Refikoğlu’nun açıklaması:

Bildiğiniz gibi “Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı” çalışmaları devam etmektedir. İmar Planı çalışmalarının sağlıklı sürdürülebilmesi için ise Aralık 2018’de “Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi Geçiş Süreci Emirnamesi” yayınlandı. Ancak hükümetimiz 12 Şubat 2019 tarihinde, İmar Planı çalışmalarında henüz bir karar üretilmeden ve yürürlükte olan Emirnameye uygun olmayan bir şekilde, Bakanlar Kurulu kararı ile Kıbrıs Türk Federe Devleti döneminde BRT’ye kiralanan “Orman Arazisi”ni Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne 49 yıllığına kiralamıştır.

Söz konusu alanın BRT’ye kirada olmasına rağmen DAÜ’ye kiralanması, hem KKTC kurulduğundan beridir dokunulmamış “Orman Arazisi”ne yeni bir yapılaşma getirmesi, hem de İmar Planına “Siyaset Müdahalesi” olacak bir kararın dikte edilmesi demektir.

Bizler Şehir Plancıları olarak Şehir Planlama Dairesi’nin kurulduğu günden itibaren her hükümet döneminde siyasetin baskısı altında kaldık. Yaptığımız çalışmalarda geleceği ön görüp şehirlerimize yön vermeye çalışırken, siyasiler tarafından özel talepleri karşılamaya yönelik alınan kararları karşımızda bularak bunların çalışmalarımıza eklenmesi yönünde baskı altında kaldık. Son alınan bu Bakanlar Kurulu kararı ile yeni hükümetin de ayni alışkanlığı sürdürdüğünü görmekteyiz.

Şehir Plancıları Odası olarak talebimiz; Plan çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için siyasi iradenin bu tarz müdahalelerden kaçınılması ve alınacak kararların yapılacak olan işin teknik personele bırakılması yönündedir.

Merter Refikoğlu

Şehir Plancıları Odası

Yönetim Kurulu (a)

Başkan

 

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazeddakıbrıs yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organıdır. Gazeddakıbrıs unutulanları, unutturanlara inat hatırlatandır. Gazeddakıbrıs her koşulda barıştan yanadır. Gazeddakıbrıs yurttaşın kendisi, O’nun sözüdür.

Music will never ends..

Gazeddakıbrıs yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organıdır.
Gazeddakıbrıs unutulanları, unutturanlara inat hatırlatandır.
Gazeddakıbrıs her koşulda barıştan yanadır.
Gazeddakıbrıs yurttaşın kendisi, O’nun sözüdür.

Gazeddakıbrıs, 2019©