AktüelSanatEMAA’nın Genel Kurulu yapıldı: Başkan Zehra Şonya

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA), 12. Olağan Genel Kurulu’nu Başkent Sanat Merkezi bahçesinde pandemi kuralları da göz önünde bulundurularak gerçekleştirdi.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısMayıs 9, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA), 12. Olağan Genel Kurulu’nu Başkent Sanat Merkezi bahçesinde pandemi kuralları da göz önünde bulundurularak gerçekleştirdi. Dernek Başkanlığı’na Zehra Şonya getirilirken homojen bir yönetim kurulu anlayışı benimsenecek bir yeni dönem vurgusu yapıldı.

2021-2023 yıllarında yetkili organlarında görev yapacak üyeler şöyle;

Yönetim Kurulu: Zehra Şonya (Başkan), Gökçe Keçeci (Eşbaşkan), Derya Ulubatlı (Yazman), İmge Tonyalı (Sayman), Münevver Özakalın (Faal üye), Ceyda Alçıcıoğlu (Faal üye), Merve Akgül (Faal üye) Kemal Behçet Caymaz ( Yedek Üye) Alp Karaca (Yedek Üye)

Disiplin Kurulu: İnci Kansu, Mehmet Kansu, Ozan Özgenler, Mine Egemen (Yedek Üye)

Denetleme Kurulu: Emete İmge, Esra Plümer Bardak, Sinem Ertaner, Pelin Agocuk (Yedek Üye) 

EMAA Başkent Sanat Merkezi bahçesinde sosyal mesafe, maske ve hijyen koşulları ile “yeni normal”de yapılan 12.EMAA Olağan Genel Kurul’un Divan Başkanlığı’nı Emete İmge yaptı. Eski Yönetim kurulunun faliyet ve mali raporlarının okunup onanmasının ardından tüzük değişikliği önerileri görüşüldü ve ardından da yeni dönem temsil organlarının seçimi beklenenden fazla bir katılım ile gerçekleştirildi.

Yeni dönemde AB Hibe Programı kapsamındaki “Herkes için Sanat” projesinin toplumdaki sanat algısını ve sanata ilgiliyi arttırmanın ve bunun sürdürülebilir bir yapıya dönüştürmenin EMAA’nın birincil önceliği olduğu belirtildi. 

Genel kurulda ayrıca sanat merkezli bir sivil toplum örgütü olarak homojen bir yürütme kurulu anlayışı benimsenmesi gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı. Bu bağlamda da özellikle yürütme kurulundaki hiyerarşiyi kırmak için eşbaşkanlıkla yürütülen bir yönetimin dernekte benimseneceği vurgulandı.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık