AktüelDünyaDünyanın sadece yarısı demokrasiye uyulduğunu düşünüyor!

Alman Dalia Research ve Danimarka merkezli Alliance of Democracies Foundation, dünya genelinde 57 ülkede 150 bin kişi ile anket ypatı. Araştırmaya göre dünya nüfusunun sadece yarısı, yaşadıkları ülkede demokratik ilkelere saygı duyulduğunu düşünüyor. Anket ayrıca, demokrasilerde dahil olmak üzere nüfusun yüzde 38’i durumdan memnun değil. Yazılı bir açıklama yapan Dalia Research Başkanı Nico Jaspers, “Mevcut durumda, demokrasiler için temel risk, insanların artık demokrasileri olduğu gibi değerlendirmemesidir” dedi. 2020’de başkanlık seçim kampanyasının başlayacağı ABD’de ankete katılanların...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısHaziran 27, 2019
Muzakere_CDF
LGBT kitapcık

Alman Dalia Research ve Danimarka merkezli Alliance of Democracies Foundation, dünya genelinde 57 ülkede 150 bin kişi ile anket ypatı.

Araştırmaya göre dünya nüfusunun sadece yarısı, yaşadıkları ülkede demokratik ilkelere saygı duyulduğunu düşünüyor.

Anket ayrıca, demokrasilerde dahil olmak üzere nüfusun yüzde 38’i durumdan memnun değil.

Yazılı bir açıklama yapan Dalia Research Başkanı Nico Jaspers, “Mevcut durumda, demokrasiler için temel risk, insanların artık demokrasileri olduğu gibi değerlendirmemesidir” dedi.

2020’de başkanlık seçim kampanyasının başlayacağı ABD’de ankete katılanların yüzde 46’sı demokratik ilkelere saygı gösterildiğini söylerken, yüzde 40’ına göre daha saygı gösterilebilir.

Amerikalıların yarısından fazlası ülkelerinin dünyada pozitif bir etkisinin olduğunu düşünürken, Kanada ve Avrupa Birliği devletleri gibi batılı ülkelerde çoğunluk tersi görüşte.

AB üyesi ülkelerinde ankete katılanların yüzde 52’si, AB’nin kendi çıkarları lehine hareket etmediğini düşünüyor.

Aşırı sağcı 5 Yıldız Hareketi ve Kuzey Ligi’nin iktidarda olduğu İtalya’da memnun olmayanların oranı yüzde 69’a çıktı.

Bu oranın Fransa ve Yunanistan’da çok yüksek olduğu belirtildi.

Avrupalıların çoğunluğu bankalar ve finans sektörlerinin olumsuz etkisi olduğunu düşünüyor. Borç krizinin ağır sosyal sonuçlarının olduğu Yunanistan’da bu görüşü savunanların sayısı daha fazla.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

Nadir Görülen Hastalıklar Ağı
Music will never ends..