AktüelEkonomi PolitikDünya Bankası: Türkiye yoksulluğa sürükleniyor

Dünya Bankası tarafından yayınlanan raporda Türkiye ekonomisinin yüzde 3.8 küçülmesi beklendiğine ve Merkez Bankası'ndaki rezervlerde sert düşüş yaşandığına dikkat çekildi.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısAğustos 13, 2020
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
SOS_Reklam

Dünya Bankası, “Türkiye Ekonomik İzleme” raporunu yayınladı. Raporda, Covid-19 şokunun Türkiye’deki hanelerin refahını, bilhassa yoksul ve kırılgan grupları, “çok ciddi etkileyeceğine” vurgu yapıldı.

Koronavirüs pandemisinin yarattığı krizin Türkiye’nin yoksulluğunu artıracağına, devletin bu kapsamda alacağı tedbirlerle dahi yoksulluğun 1.4 puan yükseleceğine dikkat çekildi.

‘3.3 milyon kişi yoksulluğa sürüklenebilir’

Raporda, “Salgının neden olduğu ekonomik şokun etkisiyle, 3.3 milyon kişi yoksulluğa sürüklenebilir. Hane gelirlerinde yaşanabilecek şoklar Türkiye’nin yoksulluk oranının yüzde 10.4’ten yüzde 14.4’e çıkmasına neden olabilir. Bu noktada devletin tedbirleriyle yoksulluk oranında yüzde 14.4’ten yüzde 11.8’e önemli bir düşüş sağlanacaktır” denildi.

Yeni yoksullaşan hanelerin dörtte üçüne, devletin sosyal koruma sisteminde olmaları nedeniyle, kolaylıkla ulaşılabilmekte olduğuna da değinilen raporda, kalan dörtte birin ise devletin sosyal koruma sisteminde olmadığı, bu hanelere erişim için daha fazla çaba gerektiği belirtildi. Raporda öne çıkan başlıklar şu şekilde oldu:

  • Sağlık krizinin ekonomik etkileri ciddi düzeyde oldu ve 2018-2019 dönemindeki ekonomik yavaşlama sonrasındaki kademeli toparlanmayı rayından çıkardı.
  • Küresel ekonomideki yavaşlamadan dolayı Türkiye’nin mal ve hizmet ihracatına dönük dış talep azalırken, cari hesaptaki dengesizlikler yeniden ortaya çıktı.

Rezervlerdeki sert düşüş baskıyı artırdı

  • Finans sermayesinin küresel düzeyde güvenli limanlara yönelmesi ve Merkez Bankası (TCMB) rezervlerindeki sert düşüş, Türkiye’nin üzerindeki dış finansman ve piyasa baskılarını artırdı.
  • Yatımlardaki ve işgücüne katılımdaki düşüşün, Türkiye’nin ve diğer yükselen ekonomilerin verimlilik artışı ve potansiyel ekonomik büyümede yaşadığı düşüşü daha da şiddetlendirmesi bekleniyor.

Ekonominin yüzde 3.8 küçülmesi bekleniyor

  • Bu yıl Türkiye ekonomisinin yüzde 3.8 oranında küçülmesi bekleniyor ve 2021’deki toparlanmanın nasıl olacağı belirsiz.
  • Türkiye, Covid-19 sürecine girerken faizleri tekrar indirme noktasında daha az hareket alanına sahip bir ülke.
  • Türkiye’nin yapısal reformları uygulama ve verimliliği artırma çabaları hız kazanmalıdır.
Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık