AktüelEkonomi PolitikDünya Bankası ile Boost-150 toplantıları başlıyor!

Ekonomik krizle mücadele için kısa vadeli ekonomik önlemlerin tartışılacağı Boost 150 online istişare toplantıları başlıyor!
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısMayıs 19, 2020
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Covid-19 küresel salgını Kıbrıs Türk ekonomisini daha önce hiç görülmemiş bir şekilde zorlamakta ve olası şoklar karşısında daha da savunmasız hale getirmektedir. Ekonomik faaliyetleri yeniden canlandırmak ve mevcut krizin yıkıcı sosyo-ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla kısa vadeli bir ekonomik önlem paketine ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu bağlamda alanında uluslararası deneyime sahip uzmanların katkılarıyla toplam 8 online istişare toplantısı gerçekleştirilecektir. Bu toplantılar, doğru bir ekonomik kalkınma zemini oluşturulmasına yardımcı olacak ekonomik önerileri ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Zoom platformu üzerinden gerçekleşecek olan toplantılara aşağıda verilen linklere tıklayarak kaydolabilirsiniz. 

Toplantı Takvimi

21 MayısTicari prosedürlerin ve iş kurmanın kolaylaştırılması Kayıt için: https://zoom.us/meeting/register/tJ0qd-6srTwrHdP2Kscz0mECVpdhuZRi9BXB
28 Mayısİşletmelerin mali yapılarının yeniden yapılandırılmasının kolaylaştırılması
Kayıt için: https://zoom.us/meeting/register/tJAkduihqzkrGt2GIJM1nD3Ci9642zQ3ropu
2 HaziranVergi ödemelerinin ve krediye erişimin basitleştirilmesi Kayıt için: https://zoom.us/meeting/register/tJMudOGtpjgjGdyw9bbzG6-zjb0YU07Tt-Dq
4 HaziranElektriğe etkin erişim, yerel yönetimler Kayıt için: https://zoom.us/meeting/register/tJ0kdO-srzwrH9F2f7A1QM1cR1JZz1MO45IG
9 Haziranİstihdam ve sosyal refah Kayıt için: https://zoom.us/meeting/register/tJUqdOupqzgoEtygeoftdv7AgPaSUoKhmDhD
11 HaziranTarım ve gıda arzında sürdürülebilirlik Kayıt için: https://zoom.us/meeting/register/tJwvce2ppz4oHdFPzNUT_wXXQakr-a4mLD3M

Boost-150 istişare toplantıları Türkçe ve İngilizce dilinde simültane çeviri desteği ile yapılacaktır.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık