AktüelPolitikaDoğanın Evrimi okullarda dağıtılıyor

Bilimsel eğitim alanında Biyologlar Derneği tarafından hazırlanan Doğanın Evrimi kitabı, ilk okullarda dağıtılıyor.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısEylül 25, 2019
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
SOS_Reklam

Bilimsel eğitim alanında Biyologlar Derneği tarafından hazırlanan Doğanın Evrimi kitabı, okullarda dağıtılıyor.

DAÜ-SEN’in desteği ile Biyologlar Derneği tarafından hazırlanan kitap okullarda evrim konusunun müfredattan çıkartılmasına tepki olarak hazırlandı.

Konu ile ilgili olarak Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten şunları ifade etti: “Öğrencilerin, evrime şans vermesini ve kendini geliştirmesini amaçlayan bu kitapçığın, Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayıyla lise kademesindeki tüm okullarımıza ücretsiz olarak dağıtımına başlanmıştır. Bilimsel veriler ışığında akılcı düşünmeyi yeğleyenler için önemli bir kaynak yaratan bu kitapçık aracılığıyla evrimi anlamaya ve anlatmaya durmaksızın devam edeceğiz.”

İşte açıklamanın tam metni

Yeni Türkiye’sinin hakim ideolojisinin bir sonucu olarak 18 Temmuz 2017 tarihinden itibaren TC Milli Eğitim Bakanlığı ‘‘öğrencilerin düzeyinin üzerinde olduğu’’ gerekçesiyle ‘‘evrim’’ konusunu müfredattan çıkarmıştır. Bunun bir yansıması olarak ise Türkiye’den gelen ders kitaplarının ülkemizde kullanılması sonucunda geçtiğimiz yıldan beri okullarımızda biyoloji dersi içerisinde öğretilen ‘‘evrim konusu’’ artık okutulmamaktadır.

Dünya üzerinde sadece Suudi Arabistan’da eğitim müfredatında yer almayan evrimin Türkiye’ye paralel olarak KKTC’inde de yok sayılması hiçbir şekilde kabul edilebilir değildir. Öyle ki, din derslerin zorunlu olduğu bir ortamda evrim konusun kapsam dışında bırakılması özgür düşünen, araştıran ve sorgulayan bireyler yetiştirilmesinin önündeki en büyük engeldir. Bununla birlikte, son yıllarda bilimsellikten giderek uzaklaşan ve dini unsurların monte edilmekte olduğu bir eğitim sistemi içerisinde sürüklenmekte olduğumuzu da üzülerek görmekteyiz. Öyle ki, ülkemizdeki alışılagelmiş eğitim düzeyinin aksine yeni yetişen nesillerin bir kısmının evrimi kabullenmeyip farklı inanışlara yöneldiği bilinmektedir.

‘İnanmak’ kelimesi insanlar yaşamadığı, görmediği, bilmediği sadece hissettiği olaylar ve varlıklar için kullanılabilir. Oysa, evrim yaşanan, gözlemlenebilen, kanıtlanmış bir süreçtir. Bu nedenle ‘evrime inanmıyorum’ diye bir cümle kurmak pek doğru olmaz. Hal böyle iken, eğitim sisteminde yaratılan bu önemli eksikliği bir nebze de gidermek adına Biyologlar Derneği, ‘‘EVRİMİN DOĞASI’’ isimli bir kitapçık hazırlamış ve DAÜ-SEN’in desteğiyle de yayınlanmıştır.

Öğrencilerin, evrime şans vermesini ve kendini geliştirmesini amaçlayan bu kitapçığın, Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayıyla lise kademesindeki tüm okullarımıza ücretsiz olarak dağıtımına başlanmıştır. Bilimsel veriler ışığında akılcı düşünmeyi yeğleyenler için önemli bir kaynak yaratan bu kitapçık aracılığıyla evrimi anlamaya ve anlatmaya durmaksızın devam edeceğiz. 

Hasan Sarpten
Bio-Der Başkanı

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık