AktüelEkonomi PolitikPolitikaDizdarlı: “Toplumsal gerilimi artırmanın hiç bir faydası yoktur”

Ombudsperson Emine Dizdarlı yazılı bir açıklama yaparak son haftalarda yaşanan ülkedeki gergin durumla ilgili fikirlerini paylaştı. Dizdarlı, tüm kesimleri sağduyuya davet ederek toplumsal gerilimi artırmanın hiç bir faydası yoktur veya olamaz. İşçi ve emekçilerin veya Sendikaların çalışanların hak ve menfaatlerini korurken aynı zamanda “kamu yararı” ilkesini de göz önünde bulundurmaları ve ülke ve toplumsal çıkarlar doğrultusunda hareket etmelidirler” ifadelerini kullandı. İşte açıklamanın tam metni: KKTC Anayasası’nın 32’inci maddesi toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını düzenlemiştir. Söz konusu...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısEylül 6, 2018
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF

Ombudsperson Emine Dizdarlı yazılı bir açıklama yaparak son haftalarda yaşanan ülkedeki gergin durumla ilgili fikirlerini paylaştı.

Dizdarlı, tüm kesimleri sağduyuya davet ederek toplumsal gerilimi artırmanın hiç bir faydası yoktur veya olamaz. İşçi ve emekçilerin veya Sendikaların çalışanların hak ve menfaatlerini korurken aynı zamanda “kamu yararı” ilkesini de göz önünde bulundurmaları ve ülke ve toplumsal çıkarlar doğrultusunda hareket etmelidirler” ifadelerini kullandı.

İşte açıklamanın tam metni:

KKTC Anayasası’nın 32’inci maddesi toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını düzenlemiştir. Söz konusu madde gereğince yurttaşlar önceden izin almaksızın, silahsız ve saldırısız toplanma veya gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir. Bu hak, kamu düzenini korumak için yasa ile sınırlanabilir. Yine, KKTC Anayasa’sının 54’üncü maddesi tahtında çalışanlar, işverenle olan ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal durumlarını korumak ve düzeltmek amacıyla toplu sözleşme ve grev hakkına sahiptir. Grev hakkının kullanılması, yalnız ulusal güvenliği, Anayasal düzeni, kamu güvenliğini veya KKTC Anayasası’nın herhangi bir kişiye sağladığı hak ve özgürlükleri korumak amacıyla sınırlanabilir.

Türkiye’deki gelişmeler neticesinde ülkemizde yaşanan döviz krizi birçok fiyatların artmasına ve ciddi sıkıntılara yol açmıştır. Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı demokratik yollarla gerçekleştirmek, bu amaçla ulusal tasarrufu artırmak, yatırımları toplum yararının gerektirdiği önceliklere yöneltmek ve kalkınma planlarını yapmak Devletin ve/veya İdare’nin ödevidir.

Ancak grev hakkını, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullanan çalışanlar, emekçiler ve/veya işçilerin maksatını aşan iyi niyet kurallarına aykırı hareketlerde bulunmaları, şiddet eylemlerine başvurarak kamuya ait malları tahrip ederek maddi zarara yol açmamaları ve en önemlisi toplum huzurunu bozmamaları gerekmektedir.

Her hak gibi grev ve gösteri yürüyüşü hakkı iyi niyet kurallarına bağlı olarak yasaların belirlediği sınırlar içerisinde kullanılması gerekir.

Ülkemizin son derece hassas bir süreçten geçtiği aşikardır. Toplumun ve/veya işçi ve emekçilerin hak ve menfaatlerinin korunması, bu yönde yeni politikaların üretilmesi ve daha iyi bir gelecek için hepbirlikte çalışmamız elbette kaçınılmazdır. Bu nedenle toplumsal gerilimi artırmanın hiç bir faydası yoktur veya olamaz. İşçi ve emekçilerin veya Sendikaların çalışanların hak ve menfaatlerini korurken aynı zamanda “kamu yararı” ilkesini de göz önünde bulundurmaları ve ülke ve toplumsal çıkarlar doğrultusunda hareket etmelidirler.

Zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde tüm kesimlerin sağduyulu davranması elzemdir.

Emine DİZDARLI
Ombudsman

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık