AktüelEkonomi PolitikDini hizmetler için 2.5 milyon TL

Türkiye ile sömürgesi Kuzey Kıbrıs arasında yapılan protokolün detayları ortaya çıkmaya başladı. Ekonomist Bülent Şemiler, Mali Protokol'ün detaylarını Yenidüzen Gazetesi ile paylaştı.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısMayıs 28, 2020
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
Music will never ends..

Türkiye ile sömürgesi Kuzey Kıbrıs arasında yapılan protokolün detayları ortaya çıkmaya başladı. Ekonomist Bülent Şemiler, Mali Protokol’ün detaylarını Yenidüzen Gazetesi ile paylaştı.

Dünya Bankası eski uzmanlarından ve bir dönem TC Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın da danışmanlığını yapan Bülent Şemiler, kuzey Kıbrıs ve Türkiye arasında imzalanan İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması’nı yorumlayan bir rapor hazırladı.

Haberin tamamına buradan erişebilirsiniz >>>

Şemiler, yaptığı yorumlamada, dini hizmetlerin geliştirilmesi, cami ve kurslara 2 buçuk milyon TL’lik bir kaynak ayrıldığını ifade ederken, özel eğitime 200 bin TL ayrıldığını söyledi. Öte yandan, 500 yataklı hastane projesi için de 2 milyon TL gibi bir rakam ayrıldığını ifade eden Şemiler, bu rakamı komik olarak niteledi.

Protokol’ün detayları: Kamuda istihdam, önceki yıl ayrılanların sayısını geçmeyecek

kuzey Kıbrıs hükümetinin zamanında ve eksiksiz olarak gerçekleştirmesi gereken eylem ve reformlar ise şöyle:

Kamuda (kurum ve kuruluşlar dâhil) yeni istihdam edilecek toplam personel sayısının (geçici süreli personel dâhil) 2020 yılı için bir önceki yılda kamudan ayrılanların sayısını geçmemesi (2020 yıl boyunca)

Yeni istihdam edilecek geçici işçi sayısının bir önceki yılda kamudan ayrılan geçici işçi sayısını geçmemesi (2020 yıl boyunca)

KKTC e-Devlet çalışmalarına, Dijital Türkiye çalışmalarıyla eşgüdüm içerisinde devam edilmesi ve çalışmaların hızlandırılması (2020 yılı boyunca)

Kamu kaynağı kullanan ve/veya yönetimi kamu tarafından atanan kurumların, ödeneği olmadan görev verilmemesi ve görev zararı yapılmaması (2020 yıl boyunca)

KKTC İstatistik Kurumunun kurumsal ve teknik kapasitesinin geliştirilmesi (2020)

Kooperatif Merkez Bankası yönetiminin profesyonelleştirilmesi, Bankanın yeniden yapılandırma planının hazırlanması ve Fasıl 114 Kooperatif Şirketler (Değişiklik) Yasası’nın çıkartılması (2020)

Sosyal güvenlik sisteminin gelecek 20 yıla yönelik aktüeryal dengesinin analiz edilmesi ve gerekli yapısal tedbirlerin hayata geçirilmesi (2020)

KKTC Limanlar master planının hazırlanması ve onaylanması (2020)

Turizm Stratejik Planı’nın Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmesi ve Eylem Planı İzleme Komisyonu kurulması (2020)

İş yapmayı kolaylaştıracak gerekli tedbirlerin alınması ve düzenlemelerin yapılması (2020)

Türkiye-KKTC arasındaki ticari ilişkilere yönelik uygulamaların ve anlaşmaların gözden geçirilmesi ve güncellenmesi (2020)

Enerji Verimliliği Yasasının yürürlüğe girmesi (2020)

Elektrik ve gaz enterkoneksiyon projeleri çalışmalarına devam edilmesi (2020)

Entegre Tarım Bilgi Sisteminin oluşturulması (2020)

Yüksek Öğrenim Strateji Eylem Planının Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmesi (2020)

KKTC Başbakanlık Kuzey Kıbrıs Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Proje Hazırlama ve Uygulama Biriminin atıl durumda olan mühendis ve mimarların kullanılması suretiyle teknik ve idari kapasitesinin artırılması (1 Haziran 2020)

KKTC’nin tüm Bakanlıklarında asgari 3 yetkiliden oluşan Proje Uygulama ve Takip Komisyonların kurulması, (15 Haziran 2020)

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık