AktüelPolitikaDevlet kontrolünde grev kırıcılığı

DEV-İŞ’e bağlı Petrol-İş Sendikasının K-PET’te başlattığı süresiz grev devam ederken, K-PET, Altınbaş ile ittifak kurarak, grevi kırmaya çalışmakta.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısKasım 16, 2019
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
SOS_Reklam

DEV-İŞ’e bağlı Petrol-İş Sendikasının K-PET’te başlattığı süresiz grev devam ederken, K-PET, Altınbaş ile ittifak kurarak, grevi kırmaya çalışmakta.

DEV-İŞ Genel Sekreteri Koral Aşam tarafından yapılan açıklamada “Grevin başlaması ile birlikte, K-PET yöneticileri kendi bayilerini rakip şirketle yapmış oldukları anlaşma uyarınca Altınbaş petrole yönlendirerek, K-PET logosu altında Altınbaş petrolün yakıtının satılmasına yol açarak halkı yanıltmaktadırlar. Bu durum Akaryakıt yasası ve bağlı tüzükleri de hiçe saymak, tanımamak anlamındadır” ifadelerine yer verildi.

İşte açıklama:

DEV-İŞ’e bağlı Petrol-İş Sendikasının K-PET’te sömürüye karşı başlatmış olduğu süresiz grev bugün 3. gününe girmiştir.  Hatırlanacağı üzere 2011 yılında K-PET hisselerinin %90 hissesi çok tartışmalı bir ihale sonucunda Mete Boyacı ve Okan Hacı Ali ortaklığına devredilmiş %10 hisse ise devlete ait olarak bırakılmıştı. Özelleştirmenin yapıldığı ilk günden itibaren, o güne kadar kendilerine ait hiçbir şirkette sendikal örgütlülüğe izin vermeyen iki büyük sermaye grubu, K-PET’te örgütlü sendikadan ve imzalanmış Toplu İş Sözleşmesinden nasıl kurtulacaklarının planlarını yapmaya başlamışlardı. Çeşitli defalar şirkete taşeron işçi sokmaya ve böylelikle sendika ve imzalanmış TİS’ten kurtulma yolunu açmaya çalışmışlar ama bugüne kadar sendikanın onurlu direnişi karşısında bunu başaramamışlardır. 

2011 yılından bugüne kadar iş hacminin katbekat artması ve kar marjının büyümesine rağmen, emekliye çıkan birçok çalışanın yerine yürürlükteki TİS’i ve sendikal örgütlülüğü genişletmemek adına tek bir istihdam dahi yapılmamıştır. Bugün gelinen konakta, mevcut iş yükünün mevcut çalışan sayısı ile sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi imkânsız hale gelmiştir. En az sendika kadar bunun farkında olan bu iki sermaye grubu, yeni istihdam şartını mevcut TİS’teki hemen hemen tüm hakları, kaldırılmasına bağlayarak sendikaya şantaj yapmaktadır.  

14 Kasım 2019 tarihinden itibaren süresiz grev başlatan sendikanın grevini kırabilmek adına her türlü zararı göze alarak hem etik hem de yasadışı yollara başvurmaktadır.

Grevin başlaması ile birlikte, K-PET yöneticileri kendi bayilerini rakip şirketle yapmış oldukları anlaşma uyarınca Altınbaş petrole yönlendirerek, K-PET logosu altında Altınbaş petrolün yakıtının satılmasına yol açarak halkı yanıltmaktadırlar. Bu durum Akaryakıt yasası ve bağlı tüzükleri de hiçe saymak, tanımamak anlamındadır. 

“Akaryakıt (Depolama, Nakliye ve Satış) Yasası altında çıkarılan 1986 Akaryakıt Satış ve İştigali (Denetim ve düzenleme) Tüzüğü’nün 7. Maddesinde, KKTC’ye ithali depolanması ve satışı yapılan akaryakıtın evsafı yetkililerce belirlenen standardın dışında olamaz. Her bayii hangi petrol Şirketinin yakıtını sattığını alenen belirtir ve satamaz ifadesi bulunmaktadır. Bu bağlamda yapılacak olan denetimlerde tüzüğe aykırı durum tespit edilmesi halinde yasal işlem başlatılır.   

Yukarıda alıntılanan paragraf Enerji Bakanlığının ilgili şirketlere ve bayilere Mart 2019 tarihinde gönderdiği genelgedir.

Mevcut durum karşısında, yasa ve etik kuralları çiğnediğinin farkında olan Altınbaş petrol, yavuz hırsız hesabı bir açıklama yaparak, hem fırsatçılığını hem de K-PET yöneticileri ile organize etmeye çalıştıkları grev kırıcılığını perdelemeye çalışmaktadır.

İşin ilginç tarafı ise, alenen yapılan ve K-PET’in %10 altın hisseli ortağı olan Enerji Bakanlığı ise durumu yalnızca seyretmekte, sorumluluklarını ve görevini yerine getirmeyerek devleti de yasa dışılığa ve grev kırıcılığa ortak etmektedir.

Koral Aşam                                                                                                                                                        DEV-İŞ

G.Sekreteri

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık