AktüelPolitikaDEV-İŞ: “Toplu İş Sözleşmesi düzeni ortadan kaldırılacak”

DEV-İŞ, imzalanan yeni protokol ile çalışma yaşamında toplu iş sözleşmesi düzeninin ortadan kaldırılmak istendiğini ifade etti. İşte DEV-İŞ Başkanı Hasan Felek’in açıklaması: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması ve ekinde yer alan 2019 Eylem Planı yangından mal kaçırırcasına, kamuoyu bilgilendirilmeden, tartışılmadan kapalı kapılar ardında imzalanmıştır. Bu protokol Kıbrıs Türklerine bir dayatmadır. Esas hedef ekonominin gelişmesini ve sürdürülebilir olmasını hedeflemeden çok, sendikaları, Toplu İş Sözleşmelerini, emekçilerin haklarını yok etmeyi,...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısTemmuz 24, 2019
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF

DEV-İŞ, imzalanan yeni protokol ile çalışma yaşamında toplu iş sözleşmesi düzeninin ortadan kaldırılmak istendiğini ifade etti.

İşte DEV-İŞ Başkanı Hasan Felek’in açıklaması:

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması ve ekinde yer alan 2019 Eylem Planı yangından mal kaçırırcasına, kamuoyu bilgilendirilmeden, tartışılmadan kapalı kapılar ardında imzalanmıştır.

Bu protokol Kıbrıs Türklerine bir dayatmadır. Esas hedef ekonominin gelişmesini ve sürdürülebilir olmasını hedeflemeden çok, sendikaları, Toplu İş Sözleşmelerini, emekçilerin haklarını yok etmeyi, kamu mallarının peşkeş çekilerek özelleştirilmesini, Kooperatiflerin yok edilmesi, Belediyelerin kapatılmasını öngörmektedir.

Bu paket uygulamaya konulduğu an Kıbrıs Türk halkı yokoluşa sürüklenecek. Emekçilerin Hayat Pahalılığı hakkı dahi ortadan kaldırarak emekçiler fakirleşecek, yoksullaşacak. Toplu İş Sözleşmesi ile kazanılmış haklar Maliye Bakanlığının onayına sunulacak. Süresi bitmiş TİS’lerine, sıfırdan başlanmak durumunda kalınacak. Göç Yasası altında istihdam edilen çalışanların Toplu İş Sözleşmesinden kaynaklanan hakları ortadan kaldırılacak. Kısacası sendikalar işlevsiz bırakılarak Toplu İş Sözleşmesi düzeni ortadan kaldırılacak.

Bütün bu uygulamalar Anayasamıza, KKTC Meclisince oanylanan ILO Sözleşmelerine, İş Yasasına ve Grev Referandum ve Toplu İş Sözleşmesi Yasasına aykırıdır.

DEV-İŞ emekçilerin haklarının budanmasına karşı bugüne kadar ilkesel ve sınıf temelli mücadelesini tüm emekçi katmanlarla birlikte yükselterek devam edecektir. Asimilasyon ve entegrasyon politikalarına karşı çıkarak, Kıbrıs Türk toplumunun insanca bir hayat yaşaması, kendi ayakları üzerinde durması, kendi kendini yönetme ve Federal Birleşik Kıbrıs’ta onurlu yerini alması için tüm halkımızı bu onurlu mücadeleye destek vermeye çağırıyoruz.

 

 

Hasan Felek

Genel Başkanı

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık