AktüelEkonomi PolitikDAÜ’de tüm ülkeye örnek, çağdaş TİS imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) ile Akademik Personel Sendikası DAÜ-SEN arasında sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri başarıyla sonuçlandı.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısAralık 28, 2019
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
SOS_Reklam

Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) ile Akademik Personel Sendikası DAÜ-SEN arasında sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri başarıyla sonuçlandı.

En son 2015 yılında imzalanan ve 2017 yılında süresi dolan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) bugün Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk ve DAÜ-SEN Genel Sekreteri Doç. Dr. Hamit Caner tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

2 yıl yürürlükte kalacak sözleşme ülke tarihine geçecek pek çok ilke de imza attı. İlk kez bir Toplu İş Sözleşmesi’nde bekar annelere özel haklar verilerek sosyal açıdan savunmasız bu kesim korundu. İmzalanan TİS’e göre bekar anneler para yardımı yanında daha fazla doğum izni, yarı ödenekli izin hakkı ve daha uzun ödeneksiz izin hakkı kazandı. Diğer unsurlar yanında TİS’le daha önce işten çıkarılan ve 2015 yılında yeniden işe alınan 28 kişinin mağduriyetleri giderildi ve ayrıca 54 kişi devamlı personel statüsüne geçirilerek iş güvencesi kazandı.

Yarı zamanlı akademik personele çeşitli güvenceler de sağlayan TİS ayrıca akademik personelin yurtdışında derecelendirmeye giren üniversiteler ve uluslararası kuruluşlarda ödenekli izinli olarak çalışmasını sağlayacak Sabbatical İzin hakkını da içeriyor.

Sendikamız, uygar bir uzlaşı zemini olan Toplu İş Sözleşmesi’nin imzalanmasında VYK üyeleri yanında VYK Başkanı Dr. Özcenk’in emekten yana, yalan söylemeyen, samimi, inandırıcı kişisel tavrı ve ağırlığının büyük öneme sahip olduğu görüşündedir. DAÜ’nün böylesi sağduyulu yöneticilere sahip olması bir şanstır.

İmzalanan TİS’le iş barışına kavuşulması, işverenle çalışanın uzlaşı zemininde hareket etmeleri Kuzey Kıbrıs’ın öncü akademik kurumu DAÜ’nün daha da ilerlemesi için çok ciddi bir adımdır.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık