AktüelPolitikaDAÜ’de güvenlik işçilerinin sendikalaşma mücadelesi sürüyor

DAÜ’de güvenlik işçilerinin sendikalaşma mücadelesi devam ediyor. İşçilerin sendikalaştığı DAÜ-BİR-SEN’in  görüşme talebine cevap vermeyen Çelebioğlu Özel Güvenlik Şirketi, işçiler üzerinde de baskı kurmaya devam ediyor. Sendikadan yapılan açıklamada, “sözkonusu şirketin yasalara ve üniversite ile imzalamış olduğu sözleşmeye aykırı tutumunu gösteren evraklar Milli Eğitim Bakanlığı’na, Çalışma Bakanlığı’na ve Gazimağusa Çalışma Dairesi’ne teslim edilmiştir. Bu konunun yakın takipçisi olduğumuzu ve DAÜ’de çalışan güvenlik personelinin haklarını korumak ve sorunlarına çözüm bulmak amacı ile her türlü mücadelemizi yapacağımızı buradan...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısTemmuz 23, 2019
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

DAÜ’de güvenlik işçilerinin sendikalaşma mücadelesi devam ediyor. İşçilerin sendikalaştığı DAÜ-BİR-SEN’in  görüşme talebine cevap vermeyen Çelebioğlu Özel Güvenlik Şirketi, işçiler üzerinde de baskı kurmaya devam ediyor. Sendikadan yapılan açıklamada, “sözkonusu şirketin yasalara ve üniversite ile imzalamış olduğu sözleşmeye aykırı tutumunu gösteren evraklar Milli Eğitim Bakanlığı’na, Çalışma Bakanlığı’na ve Gazimağusa Çalışma Dairesi’ne teslim edilmiştir. Bu konunun yakın takipçisi olduğumuzu ve DAÜ’de çalışan güvenlik personelinin haklarını korumak ve sorunlarına çözüm bulmak amacı ile her türlü mücadelemizi yapacağımızı buradan tüm kamuoyuna duyururuz” ifadelerine yer verildi. 

İşte açıklamanın tam metni:

DAÜ’de güvenlik hizmetinin bir bölümü taşeron firma aracılığı sağlanmaktadır. Bu amaçlar için de Çelebioğlu Özel Güvenlik Ltd. ile üniversitemiz arasında bir sözleşme mevcuttur. Ancak bir süreden beridir bu taşeron firma çalışanlara yasalara aykırı bir takım beyanname/ibraname ve hizmet akdi imzalatmak için baskılarını artırmıştır.
Çalışanlara imzalatılmak istenen sözleşmede; sözleşme süresi sonunda ihbara gerek olmaksızın veya sürelere uymadan ve yasal herhangi bir fesih gerekçesi dahi sunmadan sözleşmenin işveren tarafından fesih edilebileceği, ödenekli izinlerin kullanma hakkının sadece sözleşme süresi sonunda kullanılabilecek olması, sözleşme öncesi tüm alacak izin ve ek mesailerin ödenmiş olduğu yönünde maddeler bulunmaktadır. Tüm bu maddeler yasalara aykırı olup çalışanları sözleşmeyi imza etmek uğruna bakiye alacaklarından feragat etmeye zorlamakta ve gelecekte yaşayacakları işsiz kalma gailesini daha da artırmaktadır.
Ayrıca yaşanan sorunlar sadece bu sözleşmeler değildir, şirketin çalışanlara yaptığı eksik maaş ödemeleri ve eksik sosyal yatırımlardır. Örneğin; aylık 240 saat vardiya sistemi ile çalışan kişiler ile aylık 180 saat düzenli mesai çalışan kişiler için şirket üniversiteden parasını eksiksiz almakta ancak işçiye eksik maaş ödemektedir.240 saat ve 180 saat çalışana aylık asgari ücret kadar ödeme yapmaktadır. Yapılan ek mesailere karşılık gelen ödemeler çalışanlara elden yapılmakta ve bu ödemelerin alınabilmesi için de çalışana ‘tüm maaş ve/veya ek mesai ücretlerini ve/veya sair hak ve menfaatlerini Çelebioğlu Özel Güvenlik Ltd.’den bir tamam aldığını başka hiçbir alacağının kalmadığını ve Çelebioğlu Özel Güvenlik Ltd.’i her konuda ibra ettiğini’ yazan bir tutanak imzalatmaktadır. Böylece şirket devlete vermesi gereken vergiyi de eksik vermektedir.
Ülkemizde sayılı olan özel sektörde sendikalaşmaya örnek olacak, DAÜ BİR-SEN’de örgütlü Çelebioğlu Özel Güvenlik Ltd.’in 50 civarındaki personeli için sendikamızın görüşme talebine yaklaşık 10 gündür cevap vermeyen Çelebioğlu Özel Güvenlik Ltd. tüm çağrılarımıza adeta kulak tıkamıştır. Söz konusu şirketin yasalara ve üniversite ile imzalamış olduğu söleşmeye aykırı tutumunu gösteren evraklar Milli Eğitim Bakanlığı’na, Çalışma Bakanlığı’na ve Gazimağusa Çalışma Dairesi’ne teslim edilmiştir. Bu konunun yakın takipçisi olduğumuzu ve DAÜ’de çalışan güvenlik personelinin haklarını korumak ve sorunlarına çözüm bulmak amacı ile her türlü mücadelemizi yapacağımızı buradan tüm kamuoyuna duyururuz.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık