AktüelEkonomiDAÜ-SEN: EL-SEN, halkın çıkarını savunuyor

DAÜ-SEN, EL-SEN'in, halkın çıkarını savunduğunu kaydetti.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısAğustos 29, 2019
Djumba Hotel & Cafe

CTP-TDP-DP-HP Hükümeti, KIB-TEK’in ihtiyacı olan yatırıma izin verseydi bugün yatırım ciddi oranda geri dönmeye başlayacak ve elektrik ücretlerinin düşürülmesi için çalışmalara girilecekti. Geçmiş Hükümetin sermeye yanlısı tavrı bu hükümette de devam etmektedir.

Hükümetler hem KIB-TEK’in yatırım yapmasını engelliyorlar, hem de KIB-TEK’e borçlarını ödemiyorlar. Amaç bellidir: KIB-TEK batırılacak, parçalanacak ve verdiği hizmet özele devredilecektir.

Elektrik emekçilerinin sendikası EL-SEN ise hepimizin, tüm halkın çıkarını savunmaktadır. Bugün ileri teknolojiye sahip, hesap verebilir, yüzlerce milyon borcu tahsis eden, şeffaf bir KIB-TEK varsa, bugün elektrik kesintileri neredeyse tümden tarihe kavuştuysa, bunu kamunun çıkarını savunan EL-SEN’e borçluyuz. Şimdi EL-SEN her zaman olduğu gibi KIB-TEK’in borçlarının ödenmesi ve yatırım yapması için mücadele etmektedir. Böylesi bir tavır hem sendikacılık, hem de kamusal değerlerin korunması mücadelesi açısından takdir edilmelidir.

EL-SEN’in akılcı, makul, toplumcu taleplerinin yanındayız. Ucuz elektrik, kamu yararına KIB-TEK için tüm yurtsever güçleri EL-SEN’le dayanışmaya davet ederiz.

Hükümet vakit kaybetmeden KIB-TEK’in yatırım yapmasına izin vermeli ve kamunun borçlarını ödemelidir.

DAÜ-SEN

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda ne şirketlerin reklamlarıyla ne de siyasi partilerin katkılarıyla yaşıyor. Gönüllülerin emeği ve okuyucuların katkılarıyla üretmeye devam ediyoruz. Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Gazedda’nın daha da güçlenerek yoluna devam etmesi okuyucularının onu sahiplenmesinden geçmektedir. Kolektif yayıncılık ilkesiyle yayınlarını sürdüren Gazedda, yine aynı kolektif anlayış ile ihtiyaçlarını karşılamak, dayanışma kültürünü geliştirmek istemektedir. Gazedda’nın kazanç uğruna ne diğer tüm gazetelerin sahip olduğu şekliyle reklam piyasasına girmesi, ne de kendisine bir güç odağı bulup yamanması düşünülebilir. Kısacası bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gelin Gazedda için, Gazedda’nın okuyucularının dayanışma katkılarıyla bir fon oluşturalım. Tamamen müşterek, katılımcı ve demokratik bir şekilde Gazedda’ya, barış gazeteciliğine, kolektif yayıncılığa sahip çıkalım. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

Music will never ends..

Gazeddakıbrıs yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organıdır.
Gazeddakıbrıs unutulanları, unutturanlara inat hatırlatandır.
Gazeddakıbrıs her koşulda barıştan yanadır.
Gazeddakıbrıs yurttaşın kendisi, O’nun sözüdür.

Gazeddakıbrıs, 2020 ↄ⃝ copyleft