AktüelTemasÇözüm ve Yeniden Birleşme Talebiyle Ortak Miting

Yüzden fazla Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk sendika, örgüt, kuruluş ve kurum, Ledra Palas yakınındaki Çetinkaya sahasından, her iki lidere, Kıbrıs’a, ülkenin yeniden birleşmesini sağlayacak olumlu sonuçlarla dönmesi yönünde güçlü bir mesaj iletecekler. Çözüm ve yeniden birleşme yönünde gerçekleştirilecek bu iki toplumlu ortak organizasyonun duyurusu, bugün, İşbirliği Evinde yapılan basın açıklamasında duyuruldu.  Organizatörler, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklere, siyasi, ideolojik ve başka inançlarından bağımsız, bu etkinliğe katılım çağrısında bulundular. Her iki toplumdan 130’a yakın örgüt,...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısOcak 6, 2017
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Yüzden fazla Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk sendika, örgüt, kuruluş ve kurum, Ledra Palas yakınındaki Çetinkaya sahasından, her iki lidere, Kıbrıs’a, ülkenin yeniden birleşmesini sağlayacak olumlu sonuçlarla dönmesi yönünde güçlü bir mesaj iletecekler.

Çözüm ve yeniden birleşme yönünde gerçekleştirilecek bu iki toplumlu ortak organizasyonun duyurusu, bugün, İşbirliği Evinde yapılan basın açıklamasında duyuruldu.  Organizatörler, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklere, siyasi, ideolojik ve başka inançlarından bağımsız, bu etkinliğe katılım çağrısında bulundular.

Her iki toplumdan 130’a yakın örgüt, basın toplantısı sırasında PEO Genel Sekreteri Kiritsis Pambis tarafından Rumca ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Tahir Gökçebel tarafından Türkçe olarak okunan ortak bildiriyi imzaladı.

Ortak bildiride, “10 Ocak 2017 Salı günü, iki lider, son derece kritik ve yoğun bir pazarlık için Cenevre’de bulunacak. Kıbrıs halkına, siyasi, ideolojik ve başka inançlarından bağımsız olarak, hep birlikte, Ledra Palas yakınındaki, ara bölgede bulunan Çetinkaya sahasında, bir araya toplanma ve iki lidere, ülkemizin yeniden birleşmesi için Kıbrıs’a olumlu sonuçlarla dönmesi çabalarına desteğimizi dile getirmeye davet ediyoruz” denilmektedir.

“Her iki lidere, tüm halkın beklentilerine yanıt verecek bir anlaşmaya varma amacıyla, kararlılık ve yaratıcılıkla müzakere etme çağrısında bulunuyoruz. Vatanın tüm çocukları için birleşik ve barış dolu bir Kıbrıs vizyonuna sadık kalmaları çağrısında bulunuyoruz”.

“Geçmişin şiddetlerini, milliyetçi saldırıları, tahammülsüzlükleri kesinlikle geride bırakma ve gömme ve barışçıl geleceğimizi birlikte inşa etmemizin zamanın geldiğine inanmaktayız”.

Örgütler, ilgili yabancı güçlere, tüm Kıbrıs halkının, birleşik bir vatanda, yeniden barış içinde yaşama arzusunu dikkatte alma çağrısında bulunarak, Kıbrıs halkının gerçek çıkarlarına hizmet edecek ve Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarın yararına olacak düzenlemelere katkıda bulunmalarını istediler.

Barış İçin İki Toplumlu İnsiyatif adına konuşan Takis Hadjidimitriou, etkinliğin,  görüşmelerde kalan sorunların çözümünü desteklemek amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.
“Kıbrıs sorunu çok uzun sürdü, insanların çok acı çekmesine neden oldu ve
adadaki her insanın hayat acısına neden oldu diyebilirim.  Hem sorunu hem de hayatlarımızı bir düzene sokma zamanı geldi” dedi.

PEO Genel Sekreteri Pambis Kiritsis  “bu girişime katılan siyasi ve sosyal güçler, Kıbrıs için beklenmeyen boyutlara ulaşmaktadır” dedi.

Kiritsis, hedef, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi ve soruna bir çözüm bulunması yaygın isteğin dile getirilmesidir dedi.

KEVE ve Türk Ticaret Odası başkanları Fidias Pilides ve Fikri Toros da her iki liderin çabalarına desteklerini dile getirerek her iki topluma da etkinliğe katılma çağrısında bulundular.

DİSİ – Ortak İşbirliği Sekreteryası adına konuşan Chrystalla Neofytou “Büyük vizyonlar bölünmüş vatanlara sığmaz” diyerek, herkese ulusal soruna çözüm bulma çabalarında iki lidere destek vermek amacıyla etkinliğe katılma çağrısı yaptı.

Saat 6’da başlayacak olan etkinlik bir sanat programıyla sona erecek.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık