AktüelKıbrıs SorunuÇözüm için internet üzerinden imza kampanyası

“1CYPRUS” adlı inisiyati, Kıbrıs sorununun çözümüne destek amacıyla internet üzerinden imza kampanyası başlattı.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısNisan 7, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

“1CYPRUS” adlı inisiyatifin, Kıbrıs sorununun çözümüne destek amacıyla internet üzerinden imza kampanyası başlattığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, inisiyatifin, dün düzenlenen basın toplantısında imza kampanyasının tanıtımını yaptığını ve hedefin, Kıbrıs’ı yeniden birleştirecek, BM Güvenlik Konseyi kararları zemininde ve Berlin’de 25 Kasım 2019’da sağlanan anlayışa dayalı çözüme destek vermek olduğunu açıkladığını yazdı.

Gazeteye göre toplantıda, partiler üstü inisiyatifin mantığı da açıklanarak, gözle görülür hale gelen kalıcı bölünme ve ülkenin tamamen Türkleştirilmesi tehlikelerine bağlı olarak, Kıbrıs’ın geleceğiyle ilgili endişe duyulduğundan bahsedildi.

İnisiyatif, tehlikeyle baş edebilmenin tek yolunun, adanın yeniden birleşmesi olduğunu ileri sürdü.

İnisiyatif, Kıbrıs sorunu çözüm sürecinin başarıyla sonuçlanması perspektifinin, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki siyasi güçler, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve müdahil tüm tarafların, sürecin Kıbrıslırum toplumunun büyük çoğunluğu tarafından desteklendiğinin farkına varması halinde güçleneceğini savundu.

Gazete, toplantıda Rum Yönetimi Eski Başkanı Yorgos Vasiliu, “Konstandia-Mağusa” Metropoliti Vasilios, Dışişleri Eski Bakanı Yoannis Kasulidis, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Hukukçu Tumazos Çelepis ve Kültürel Miras Teknik Komitesi Rum Eşbaşkanı Takis Hacıdimitriu’nun yer aldığı kısa videoların gösteriminin yapıldığını yazdı.

Haberde, inisiyatif üyeleri arasında işadamı Fanos Epifaniu, işadamı Andreas Matsis, avukat Erik Montanios, siyasi analizci Hristos Panayiotidis ve eski Büyükelçi Pavlos Anastasiadis’in bulunduğu kaydedildi.

Anastasiadis’e yönelik yapılan çağırının tam metni ise şöyle:

Sayın N. Anastassiades

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Kıbrıs’ın Yeniden Birleştirilemesine Destek İçin Dilekçe

Biz, aşağıda imzası bulunan Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları, inanıyoruz ki:

Kıbrıs sorununa anlaşmalı bir çözüm bulma çabalarının başarısızlıkla sonuçlanması ülkenin bölünmüşlüğünü kalıcı hale getirecek, ve gerçekte, Kıbrıs’ın işgal altındaki bölgesini Türkiye’nin bir bölgesi haline getirecek, ve böylece Türkiye ile uzun bir kara sınırı oluşacaktır.  Bu durum kolaylıkla gelecekte Kıbrıs’ın tümünün Türkiye’nin eline geçmesine yol açabilir;

Türkiye ve Kıbrıs Türk Yönetimi’nin Maraş’ın kapalı kısmını Türkiyeli iş çevrelerinin yerleşimine  ve/veya kullanımına açmasına ve Kıbrıslı Rumların Kıbrıs Türk yönetimi altında oraya yerleştirilmesine ilişkin ciddi bir risk mevcuttur;

Kıbrıs sorununun çözülmemesi durumunda Kıbrıs Cumhuriyeti’nin münhasır ekonomik bölgesinde yer alan zenginliği ticari olarak kullanmada başarısız olma ihtimali yüksektir,

Türkiye’nin şu anda sahip olduğu güçlü jeopolitik müzakere pozisyonunun ilerde önemli bir ölçüde zayıflayacağına dair herhangi bir belirti yoktur;

Son gelişmelerin gösterdiği gibi Türkiye’yi bizim ideal olarak göreceğimiz bir çözüme zorlamak için bu ülkeye bedel ödetebilme ihtimali zayıftır;

Bugün aşağıda özetlediğimiz çözüm şeklinden madden daha iyi olacak bir çözüme varılmasına yol açacak şekilde şu andaki şartları olumlu şekilde etkileyecek gelişmeler ufukta görünmemektedir;

Kıbrıs’ın Avrupa Birliği üyeliği göz önüne alındığında aşağıda belirtilen çözüm hem işlevsel hem de uygulanabilir olacaktır.  Kıbrıs’ın AB üyeliği ortaya çıkabilecek sorunlara çözüm getirerek Federasyon’un sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır;

aşağıda açıklanan çözüm, gerekli bilgilerin zamanında ve doğru bir şekilde verilmesi kaydıyla, Kıbrıslı Rumların çoğunluğu tarafından desteklenecektir;

şu andaki acı gerçekler ışığında önümüzdeki seçenekler müzakere edilecek bir çözüm veya Kıbrıs’ın bölünmesi ve binyıllardır elimizde olan toprakların Türkiye’ye teslim edilmesidir;

Size çağrımız:

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Güvenlik Konseyi kararlarında belirtildiği gibi siyasi eşitliğe ve iki toplumun etkin katılımına dayanan iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyona dönüşmesi yoluyla Kıbrıs sorunun anlaşmalı olarak çözülmesi için müzakere sürecinin başarılı bir şekilde sonuçlanabilmesi yolunda gereken çabayı göstermenizdir. Bu anlaşmanın temelleri 11 Şubat 2014 tarihli Ortak Deklarasyon, müzakere sürecinde şimdiye kadar elde edilmiş yakınlaşmalar ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin 30 Haziran 2017 tarihinde ortaya koyduğu çerçeve ve altı parametredir.

Bir çözümle ilgili kabul ettiğimiz olgular aşağıdaki gibidir:

Genel Sekreter’in belirttiği gibi, çağdışı garantiler ve tek taraflı müdahale hakkı ortadan kaldırılacak ve Türkiye’nin işgal kuvvetleri anlaşılacak bir zaman dilimi içerisinde geri çekilecektir.

İki topluma da ihtiyaç duyulan güvenlik hissini verecek ayarlamalar ve çatışmaların çözümü mekanizmaları federal seviyede yürürlüğe girecek ve bunların uygulanmalarını takip edecek tüm taraflarca kabul edilen bir plan ortaya konacaktır.

Varılacak anlaşma açık bir şekilde Kıbrıs’ın bölünmesini veya ülkenin bir kısmının ayrılmasını ve başka bir ülkeyle birleşmesini yasaklayacaktır.

Ümidimiz odur ki doğal kaynakların kullanılmasına ilişkin Doğu Akdeniz’deki güncel gelişmeler, tersi bir amaç için değil Kıbrıs sorununu çözme hedefini desteklemek için kullanılacaktır.

Ayrıca, genel bir anlaşmanın parçası olarak, Kıbrıs ve Türkiye arasındaki Münhasır Ekonomik Bölgenin sınırlarının belirlenmesi için yetkili bir uluslararası tahkim mahkemesine başvurulurken Türkiye’den geçecek bir boru hattını değerlendirmeye ve kabul etmeye hazırız.

Kıbrıslı Türklerin Türkiye’den bağımsızlıklarını kazanabilmeleri için gerekli pratik yardımların yapılmasının öneminin altını çizmek isteriz.  Bu çerçevede, Kıbrıslı Türklerin güvenini yeniden kazanmalıyız.  Bu hedefe, Kıbrıs sorununun çözümü için yaptığımız önerilerde, onların ihtiyaçlarını, korkularını ve endişelerini dikkate alarak ve günlük sorunlarına pratik çözümler üreterek ulaşılabilir.

Sonuç olarak, düşüncemize göre bizim tarafımız müzakerelere bir çözüme ulaşmanın mümkün ve gerekli olduğu fikrine bağlılıkla yaklaşmalıdır.  Eğer, bizim dürüst ve gerçek çabalarımıza rağmen bu hedefe ulaşmak mümkün olmazsa, en azından bir çözüme ulaşma yönündeki engelin Türkiye olduğunu açık bir şekilde gösterebileceğiz ve böylece bunun gibi arzu edilmeyen bir durumun olumsuz etkilerini azaltmış olacağız.

SİZİ TEMİN EDERİZ Kİ bu çerçevede bir çözüme ulaşmak için yapılacak girişimleri yürekten destekleyeceğiz.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık