AktüelPolitika“Çocuklar yeterince korunamıyor ve önemsenmiyor”

Evrensel Çocuk Hakları Derneği, Dünya Çocuk Hakları günü dolayısıyla açıklama yayınladı.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısKasım 20, 2019
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
SOS_Reklam

Evrensel Çocuk Hakları Derneği, Dünya Çocuk Hakları günü dolayısıyla açıklama yayınladı.

Taleplerini ve yasa önerilerini madde madde sıralanan açıklamada Dernek, çocukların yeterince korunmadığını ve hak odaklı koruma politikalarının hayata geçmediğini açıkladı.

İşte açıklama:

Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü. Her durumda ve her ortamda, çocuğun üstün yararı ilkesi gereğince öncelikli olarak korunması gereken çocuklar maalesef yeterince korunamıyor ve önemsenmiyor. Çocuğun toplumda birey olarak kabul edilmesi, hak odaklı koruma politikalarının üretilmesi ve gerekli yasal değişikliklerin/düzenlemelerin yapılması için mücadelemiz devam edecektir.

-Ülkemizde çocuk hakları alanında bir çok eksiklik tespit etmiş bulunmaktayız. Bunları çocuklar için ve çocuklar adına hükumet edenlerden talep ediyoruz.

– Eğitim müfredatına Çocuk Hakları , Cinsellik Eğitimi derslerinin eklenmesi,

– Çocuk Suçluları Yasası, Çocuklar Yasası, Evlilik Dışı Çocuklar Yasası gibi çocuk temelli yasal mevzuatlardaki çağ dışı düzenlemelerinin BM Çocuk Hakları Sözleşmesine uyumlaştırılması,

– Çocuk Beslenmesi, Çocuk Sağlığı gibi hak temelli konularda düzenlemeler yapılması. Örneğin; Okul kantinlerinde satışa sunulan yiyecek ve içeceklerin sağlıklı beslenme ve hijyen kriterlerine uygun; çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişimini destekleyen nitelikte olması ve denetlenmesi , çocuk beslenmesi ile ilgili çocuğun bakımından sorumlu olan kişiler için bilgilendirme çalışmalarının yapılması ve sağlık hizmetlerindeki alt yapının çocuklara uygun hale getirilmesi.

– Sosyal Hizmet alt yapısının güçlendirilmesi, personelin artırılması, sivil toplum ile ve diğer devlet kurumları ile işbirliğinin sağlanması,

– Kreşlerde çalışan kişilerin veya evlerde bakıcılık hizmeti veren kişilerin; çocuk bakımı, eğitimi, ilk yardım, iletişim gibi konularda eğitim almalarının sağlanması,

– Okullardaki Rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesi, akran zorbalığının önüne geçmek için gerekli çalışmaların yapılması, disiplin yönetmeliklerinin eksikliği ve gerekli yasal düzenlemelerinin tamamlanması, okullarda “hak odaklı çocuk birimlerinin” hayata geçirilmesi,

– Okul servislerinin her yaş grubuna uygun, güvenli taşımacılığa uygun hale getirilmesi,

– Çocuk ihmali ve istismarını önleyici devlet politikalarının geliştirilmesi ve aile güçlendirme programlarının derhal hayata geçirilmesi,

– Çocukların ruh ve beden sağlıklarını geliştirici, oyun hakkını kullanabileceği, spor ve sanat faaliyetlerini gerçekleştirebileceği parkurlar, etkinlik merkezlerinin artırılması,

– Çocuklar arasında statü farklılıklarının ortadan kaldırılması (din, dil, ırkı farklı olan mezhepler için yetersiz kalmış uygulamalar.) Örneğin; KKTC vatandaşı olmayan bir çocuğun bazı haklardan yararlanamaması gibi.

– Dezavantajlı çocuk grupları için gerekli hak odaklı çalışmaların yapılması, özel eğitim çocukları için özel merkezlerin çoğaltılması, engelli çocukların eğitim ve sağlık hakkına erişiminin sağlanması, – Çocuk işçiliğinin önüne geçilmesi,

– Nüfus politikalarının oluşturulması, aile içi şiddeti önleyici çalışmaların yapılması,

– Çocuk Adalet Sisteminin hayata geçirilmesi gibi konularda bir an önce harekete geçilmelidir.

Bizler Evrensel Çocuk Hakları Derneği olarak; Toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı, anti-kapitalist, anti-militarist, eko-sosyalist yapıyı benimsediğimizi ve her durumda çocuğun öncelikli yararı için çalışmalarımızı devam ettireceğimizi bildiririz. Tüm çocukların dünya çocuk hakları gününün huzurla ve barışla geçmesini temenni ederiz.

Evrensel Çocuk Hakları Derneği Yönetim Kurulu

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık