Uncategorized“Çocuk işçiliği artış gösterdi”

Evrensel Çocuk Hakları Derneği, 20 Kasım Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı bildirisinde, birçok sorunla karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek, devletin pek çok talep ve soruya yanıt vermediğini kaydetti. Açıklama şöyle:
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısKasım 20, 2020
Muzakere_CDF
LGBT kitapcık

Evrensel Çocuk Hakları Derneği, 20 Kasım Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı bildirisinde, birçok sorunla karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek, devletin pek çok talep ve soruya yanıt vermediğini kaydetti. Açıklama şöyle:

Çocuk hakları gününde; 2 yıldır aktif savunuculuk yapan derneğimiz yapmış olduğu bulgu ve problemleri kamuoyu ile paylaşma şeffaflığını göstermektedir. Aldığımız birçok ihbar, danışmanlık yaptığımız birçok meselede net bir şekilde aşağıdaki sonuçlara varmaktayız.

Derneğimize çok fazla sayıda çocuk hakkı ihlali ihbarı yapılmıştır ve tüm ihbarların muhatapları ALO 183‘e yönlendirilmiş. Talep ettiğimiz birçok bilgi tarafımıza iletilmemiştir.

Yanlış soruşturma yapıldığını iddia ettiğimiz çocuk tacizcisi olayında hangi işlemlerin yapıldığını sorduğumuz dilekçemize yanıt verilmemiştir.

Cezaevindeki çocuk sayısını öğrenme talebimize, 2019 yılında talep ettiğimiz bebek ölümü raporlarına ve pandemi sürecinde talep ettiğimiz çocuk vaka sayısına cevap verilmemiştir.

Çocuk hakları izleme raporları oluşturulmamıştır. Boşanmış ve boşanmakta olan eşlerin çocuklarının birçok hakkı ihlal edilmiştir.

Görüş günleri ve nafaka gibi temel çocuk haklarına ilişkin konularla ilgili geç gelen veya gelmeyen sosyal hizmet raporları problemler yaratmaktadır. Çocukların ifadesine ihtiyaç duyulan olaylarda ve polis ifadeleri sürecinde profesyonel yetkili eksiklikleri adalet/eşitlik erişimini bozulmaktadır.

Eğitim hakkına erişimde adaletsizlik bulunmaktadır. Duygusal fiziksel şiddetin artması ve takip mekanizmasının yetersizliği, çocuklara özel alan yaratılmaması ve bunun ihlali önemli problemler arasındadır.

Yetişkinlerde artış gösteren teknoloji kullanımı, çocuklarla kaliteli zaman geçirmemelerine, aile içi iletişimde çocuk üzerinde olumsuz etki yaratmasına sebep olmaktadır.

Çocukların bir birey olarak görülmemesi, katılım hakkı ihlali, görüşlerine ve kendilerini ifade etmelerine fırsat tanınmaması, özel eğitim çocuklarının eğitim hakkına erişememesi, aşı ve sağlık hakkına erişmedeki sorunlar, teknoloji kullanımının artmasıyla internet bağımlılığının artması da çözülmesi gereken önemli sorunlar arasında yer almaktadır.

Çocuk işçiliğinin ise pandemi döneminde artış gösterdiği gözlemlenmektedir. Gıdaya erişememe ve  ekonomik dengelerde bozulma çocuğun sağlıklı beslenme hakkı ihlaline neden olmaktadır.

Çocuk alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin yetkililere erişimi kısıtlanmış ve zorlaşmıştır. Etkili ve önleyici tedbirler yeteri kadar alınamamıştır. Çocuk hak ve ihlalleri gazete haberlerinden öteye gidememiştir. İstatistiki  verilerin kayıt altına alınmaması da ayrı bir sorundur.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

Nadir Görülen Hastalıklar Ağı
Music will never ends..