AktüelEkonomi Politik“Çalışanların Dev-İş’te örgütleneceği duyurusu asılsız”

Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği Yönetim Kurulu, Güney Emekçileri adlı Facebook sayfasından güneyde çalışan bazı işçilerin Dev-İş’te örgütleneceği yönündeki açıklamaya tepki gösterdi.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısŞubat 16, 2021
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
Music will never ends..

Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği Yönetim Kurulu, Güney Emekçileri adlı Facebook sayfasından güneyde çalışan bazı işçilerin Dev-İş’te örgütleneceği yönündeki açıklamaya tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

15 Şubat tarihinde güneyde çalışanları temsil ettiklerini iddia eden “Güney Emekçileri” adlı Facebook sayfası yöneticilerinin bazı basın yayın organları üzerinden yaptığı sözde tüm güney çalışanlarının Dev-iş sendikasında örgütlenme kararı aldığı duyuruları tamamen asılsız ve gerçeği yansıtmamaktadır.

Emekçi arkadaşlarımızla birlikte vermiş olduğumuz hak arayışı mücadelemizde bugüne kadar ortalarda görünmeyen bazı sendikalar, emekçi arkadaşlarımızın bir kısmı otel karantinalarını bir kısmı da Güneyde işverenlerinin sağladığı konaklama yerlerini kabul edip ailelerinden uzak kalma pahasına zor koşullarda ayakta kalmaya çalışırken sözü edilen sendika neredeydi?

2 aydır buralarda bulunan arkadaşlarımızı bir gün bile ziyaret edip sorunlarını dinleyip aylardır sesini duyurmak için çırpınan bu kitle için ne yapmışlar?

Şimdi soruyoruz bu arkadaşlara ve ilgili sendikaya;

Neye dayanarak tüm emekçi arkadaşlarımız adına böyle bir karar alabiliyorsunuz. Emekçi kardeşlerimizin adına karar verme yetkisi olmayan Facebook sayfasından ibaret olan hiç bir resmi sıfatı bulunmayan tamamen Güney Kıbrıs’ta çalışanların giderek artan birlikteliğini bozmaya yönelik olan bu oluşuma bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada fırsat vermeyecegimizi bunlara fırsat verecek olan tüm Sendika veya diğer kurumların da karşısında durmaya devam edeceğimizi deklere eder bu tip girişimlerde bulunan veya bulunacak olanları da bir kez daha bilgilendirmek isteriz.

G.K.Ç Derneği Yön. Kurulu

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık