AktüelDünyaPolitikaBurnumuzun dibinde her açıdan sorunlu bir santral: Akkuyu Nükleer Santrali

 Türkiye’de yayınlanan TMMOB Yönetim Kurulu’nun AKKUYU Nükleer Güç Santrali İzleme Komisyonu, Akkuyu Nükleer Güç Santrali̇ Güncel Durum Raporu’nu yayınladı: Santral hem atık, hem işleyiş, hem ekonomi açısından sorunlu. Mersin Akkuyu’ya kurulacak olan santral Kıbrıs’a sadece 90 km uzaklıkta… TMMOB, Akkuyu Nükleer Güç Santralı İzleme Komisyonu’nun raporunu yayınladı. Raporu göre Akkuyu NGS’de üretilecek enerji Türkiye genelinden yüzde 275 oranına kadar daha pahalı satılacağından ve elde edilecek gelir döviz olarak yurt dışına gönderileceğinden, Akkuyu NGS ile elektrik...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısTemmuz 5, 2019
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon
 Türkiye’de yayınlanan TMMOB Yönetim Kurulu’nun AKKUYU Nükleer Güç Santrali İzleme Komisyonu, Akkuyu Nükleer Güç Santrali̇ Güncel Durum Raporu’nu yayınladı: Santral hem atık, hem işleyiş, hem ekonomi açısından sorunlu. Mersin Akkuyu’ya kurulacak olan santral Kıbrıs’a sadece 90 km uzaklıkta…

TMMOB, Akkuyu Nükleer Güç Santralı İzleme Komisyonu’nun raporunu yayınladı.

Raporu göre Akkuyu NGS’de üretilecek enerji Türkiye genelinden yüzde 275 oranına kadar daha pahalı satılacağından ve elde edilecek gelir döviz olarak yurt dışına gönderileceğinden, Akkuyu NGS ile elektrik üretiminde Türkiye’nin dışa bağımlılığı da artacak.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali İzleme Komisyonu, raporun hazırlanmasında Akkuyu NGS hakkındaki genel bilgiler yanında son yıllardaki gelişmeleri, projenin hâlihazır durumunu, elektrik enerjisi açısından Türkiye’deki gelişmeleri incelledi.

Rapor hazırlanırken Akkuyu NGS ekonomik, yasal ve teknolojik açıdan değerlendirildi.

“Tüm dünya yenilenebilir enerjiye geçiyor”

Dünyanın enerji ve özelde elektrik enerjisi sektörü temelden bir değişim/dönüşüm içerisinde olduğu vurgulanan raporda santralle ilgili şu bulgulara yer verildi:

 • Güneş ve rüzgâr başta olmak üzere yenilenebilir kaynakları, enerji depolama sistemleri ile birlikte kullanılarak başat üretim kaynaklarını oluşturduğu, bugüne kadar baz yük santralleri olarak kabul edilen fosil yakıtlı termik santrallerin işletmesinde esneklik sağlanarak bu sisteme adapte edilmeye çalışıldığı bir döneme girilmiştir. Dağınık bir sistem yapısı oluşturulmaya başlanmıştır.
 • Nükleer enerji santrallerine sahip ülkeler yeni NGS yapma planlarını askıya almakta ve/veya yapılacak santral sayısını kısıtlamakta, ayrıca yaşlanan NGS’lerini de işletme lisansları varken kapatma yönüne girmektedirler. Bu uygulamada Almanya ve ABD başı çekmektedir.
 •  Tüm dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin arttırılması hızla devam etmektedir. Yenilenebilir kaynakların çevreye olumsuz etkilerinin daha az olmaları nedeni ile birçok ülkede fosil yakıtlı santraller ve nükleer santraller yenilenebilir enerji kaynaklı santrallerle ikame edilmektedirler.
 • Yenilenebilir kaynaklara dayalı santrallerin ekipmanlarındaki teknolojik gelişmeler ve ucuzlamalar sonucunda tüm ülkelerde elektrik fiyatları düşme eğilimine girmiş ve bu durum da birim üretim maliyeti yüksek olan nükleer santral projelerinin iptal edilmelerine neden olmuştur. Yapımına başlanan bir kısım nükleer santral projeleri durdurulmuştur.
 • Enerji verimliliği ve tasarrufu tüm dünyada elektrik tüketiminin yönetilmesinde en önemli konu haline gelmiştir. Öyle ki bir kısım ülkelerde enerji verimliliği bir nevi elektrik üretim tesisi gibi yatırım projesi olarak kabul edilmektedir.
 • Nükleer atık sorunu ve nükleer santrallerin sökülmesinin aşırı yüksek maliyetleri nedeni ile bir kısım ülkeler bu sorunun nasıl çözülebileceği konusunda büyük çabalar harcamaktadır. Bu çabaların yüksek maliyetlere karşın sonuca ulaşamaması, bazı ülkeleri süren projelerden vazgeçmeye zorlamıştır.
 •  Nükleer santrallerde meydana gelen kazalar nükleer güvenlik kriterlerinde büyük revizyonlara neden olmuş ve bu durum, nükleer santral yatırım maliyetlerini aşırı derecede yükseltmiştir. Bugün için kW başına en yüksek yatırım maliyeti nükleer santrallere aittir. Nükleer santrallerde oluşan kazaların sonuçlarının sadece santral ile sınırlı kalmadığı, etkilerinin gerek coğrafi olarak yaygın, süre olarak uzun vadeli ve her açıdan son derece yüksek maliyetli olduğu da dünyada yaşanan büyük nükleer santral kazaları ile ortaya çıkmıştır. Yaşanan felaketler, nükleer santraller söz konusu olduğunda, olağandışı durumla karşı karşıya kalan ülkenin acil durumları önleme ve bu tür durumlara müdahale etme kapasitesinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.
 • Bu nesnel koşullar çerçevesinde, Akkuyu Nükleer Santrali Projesi’nden bir an önce vazgeçilmesi gerekliliği açık olarak ortadadır.

Nükleerden vazgeçen ülkeler

 • İsviçre 3 yeni nükleer reaktör planını iptal etti ve 2034 yılına kadar nükleer santrallerini kapatacağını açıkladı.
 • Almanya hükümeti 7 santrali kapattı ve 2022 yılına kadar da santrallerin aşamalı olarak devre dışı bırakılması planlanıyor.
 • Çin hükümeti nükleer santral planlarını askıya aldı.
 • İtalya’da nükleer santral kurulması konusu referanduma taşındı.
 • Rusya’nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çekilmesini öngören yasa yürürlüğe girdi

Kaynak: Bianet

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık