AktüelKıbrıs SorunuBu Memleket Bizim Platformu ilan edildi

Sendika ve siyasi partilerin yeniden kurduğu “Bu Memleket Bizim Platformu”, bugün düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısAralık 7, 2020
Nadir Görülen Hastalıklar Ağı
LGBT kitapcık

Sendika ve siyasi partilerin yeniden kurduğu “Bu Memleket Bizim Platformu”, bugün düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. 2000’li yılların başında toplumsal hareketlerin başlamasında önemli bir yere sahip olan “Bu Memleket Bizim Platformu” yaklaşık 20 yıl aradan sonra yeniden harekete geçti.

Basın açıklamasını KTÖS Başkanı Emel Tel okudu. Basın açıklamasının tam metni şöyle:

“Bu Memleket Bizim Platformu,

Ülkemizin bütünlüğünü, emekçilerin ve halkların kardeşliğini, demokrasiyi, temel insan haklarına saygıyı, hukukun üstünlüğünü, insanlığın ortak evi olan dünyada çevrenin korunmasını ve barışın bir erdem olduğunu savunan örgütlerimiz, aşağıdaki ilkeler çerçevesinde, BMBP altında birlikte, dayanışma içinde ortak mücadele etme kararı almışlardır.

Buna göre;

1- Kıbrıs Türk toplumunun uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan haklarına sahip çıkarak, nereden gelirse gelsin siyasal iradesine yapılan müdahaleleri reddeder. Kıbrıs Türk toplumunun iradesinin özgürce kullanılması hedefi için mücadele ederiz.

2- Kıbrıs’ta temel insan hakları ve kültürel haklara saygı duyarak, bilimsel, rasyonel akla dayalı, demokratik ve laik bir toplum yapısı hedefiyle Kıbrıs Türk toplumunun kültürel değerlerinin ve varlığının korunması için mücadele ederiz.

3- Kıbrıs’ın bölünmesine ve bir parçasının veya tümünün başka ülkelerle birleşmesini reddeder, BM gözetiminde devam eden görüşmelerde tarafların karşılıklı olarak üzerinde uzlaştığı parametreler çerçevesinde, bağımsız, birleşik, federal Kıbrıs çözümüne ulaşmak için mücadele ederiz.

4- Kendi kendini yönetme ve kendi ayakları üzerinde durma hedefine dönük olarak, her türlü ekonomik bağımlılık yaratacak düzenlemeye karşı çıkar, karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler çerçevesinde üretimin esas alındığı bir ekonomik yapı için mücadele ederiz.

Bu Memleket Bizim Platformu hedeflerine ulaşmak için tüm yurtseverlerle ortak mücadele etme kararlılığındadır. Bu çerçevede, yukarıdaki ilkeleri benimseyen tüm örgüt ve yurtseverleri, BMBP çatısı altında birleşerek ortak mücadeleye davet ederiz.

Saygılarımızla

KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, TÜRK-SEN, DEV-İŞ, KOOP-SEN, GÜÇ-SEN, BES, ÇAĞ-SEN, TIP-İŞ, BASIN-SEN, CTP, TDP, BKP, YKP, Bağımsızlık Yolu, TKP-YG

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

Music will never ends..