AktüelTeknoloji“BTHK talep ederse danışmanlık hizmeti verebiliriz”

Basın Emekçileri Sendikası Örgütlenme Sekreteri Növber Gürtay, dün yaşanılan erişime kapatılma olayı ile ilgili açıklamalarda bulunarak, BTHK'ya danışmanlık hizmeti sunabileceklerini açıkladı. Açıklama şöyle:
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısEylül 4, 2020
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF

Basın Emekçileri Sendikası Örgütlenme Sekreteri Növber Gürtay, dün yaşanılan erişime kapatılma olayı ile ilgili açıklamalarda bulunarak, BTHK’ya danışmanlık hizmeti sunabileceklerini açıkladı. Açıklama şöyle:

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu dün akşam saatlerinde 2 gazetenin erişimini, künyeleri olmadığı gerekçesiyle durdurdu. Karar, gecenin ilerleyen saatlerinde geri çekildi. Yasayı çok iyi çalıştıklarını iddia eden ve kendilerine birçok hak tanınan BTHK temsilcileri, çok iyi bildikleri yasada, bilmedikleri bir maddeye dayanarak aldıkları bu keyfi kararla, gelecekte Bilişim Suçları Yasası’yla beraber nelerle karşılaşacağımızı bizlere bir kez daha gösterdi.

Bilindiği üzere, Bilişim Suçları Yasasıyla birlikte, internet haber sitelerinde künye bulundurulma zorunluluğu yasayla düzenlendi. Ancak bu karar, yine aynı yasanın geçici 3. maddesiyle 18 aylık süre içinde yapılması gerektiği şeklinde de belirtildi. Yasadan bihaber olan BTHK’nın bu kararıyla birlikte, bir kez daha gördük ki, Mahkeme kararı olmadan erişim engeli koyma yetkisinin BTHK’ya verilmesi, suistimale açık ve gelecekte karşımıza ifade özgürlüğünün kısıtlanması noktasında birçok sorunlar çıkaracak bir durum oluşturmuştur.

Bilişim Suçları Yasası altında konu edilmesine hiç gerek  olmayan bir madde ile 2 internet gazetesinin erişimini dün akşam saatlerinde durduran ve daha sonra da kararı iptal ederek, sitelere yeniden erişim sağlanan durumla ilgili olarak Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’na bir çağrımız var.

Belli ki, çok çalışarak hazırladığınız yasayı bilmiyorsunuz. Okumadığınız yasayla ilgili olarak keyfi kararlar alarak, bireyleri hem maddi hem de manevi zarara uğratıyorsunuz. Sizlere yasayla ilgili ücretsiz danışmanlık yapmaya hazır, yasayı birçok kez okumuş ve yorumlamış gerek üyelerimiz gerekse avukatlarımız bulunmaktadır.

Yardım istemek ayıp bir şey değildir. Lütfen çekinmeyin. Ne zaman isterseniz yasayla ilgili görüş ve önerilerimizi sizlere vermeye hazırız.

Saygılarımızla;

Basın Emekçileri Sendikası

Yönetim Kurulu (a)

Örgütlenme Sekreteri

Növber Gürtay

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık