AktüelSanat“Biz tiyatrocular başka bir dünya kurmaya mecburuz”

Lefkoşa Sanat Tiyatrosu 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla yayımladığı basın açıklamasında, sanat ve sanatçıların da seçim yapması gerektiğini ifade ederek, tiyatrocuların başka bir dünya kurmaya mecbur olduğu ifade edildi. Açıklama şöyle:
Gazedda KıbrısMart 27, 2022
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Lefkoşa Sanat Tiyatrosu 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla yayımladığı basın açıklamasında, sanat ve sanatçıların da seçim yapması gerektiğini ifade ederek, tiyatrocuların başka bir dünya kurmaya mecbur olduğu ifade edildi. Açıklama şöyle:

Dünya Tiyatro Günü’nü bir kez daha, global krizlerin, savaşların ve belirsizliğin hüküm sürdüğü dünyamızda kutlamanın burukluğunu yaşıyoruz. En temel yaşam haklarımızın dahi elimizden alınmaya çalışıldığı, bireylerin birbirine, kültürel, dini ve etnik temellerde kırdırıldığı bir dünya ile karşı karşıyayız. 

Bölünmüş ülkemizin kuzey yarısı da bu durumdan nasibini almaya devam ediyor. İktidarların ırkçı ve şoven söylemleri, her geçen gün yaşam alanlarımızı daha da daraltıyor. 

Hayatımızın her alanında varolan, özünde mücadele, isyan, özgürlük barındıran ve dahası hep var olacak olan tiyatro, içinde yaşadığımız köleleştirici sisteme rağmen yine de perdelerini bir güne daha açacak, bir güne daha, ‘mücadele’ diyebilmek için ve en önemlisi üzerine aldığı sorumluluğunun hakkını vermek için perde diyecek…

“Sanat da seçimini yapmalıdır. Sanat ya körü körüne bir inanışla kaderini bir azınlığa bağlar ve onun aracı olur ya da çoğunluğun tarafına geçerek kaderini ona bağlar. Ya insanları düşlere sürükler ve onları uyutur, bilgisizliği artırır ya da insanları gerçeklere yöneltip bilgiyi çoğaltır. Ya yıkıcı yanları ağır basan güçlere ya da yapıcı ve ilerici güçlere seslenir” der Bertolt Brecht.

Evet, çağımız seçme çağıdır ve biz tiyatrocular ’başka bir dünya kurmaya mecburuz’. Çünkü tiyatro, sürdürülemez kapitalizmin geleceksizleştiriciliği karşısında, ümitsizliğin reddidir. Biliyoruz ki, bir gün sona erecek savaşlar ve sömürü. O güne dek; inadına tiyatro!  Bağımsız, kuşatmasız ve özgür bir dünyanın kurulması dileklerimizle, 27  Mart Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun!

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık