AktüelÇağdaş ÖğüçGazeddablogBir sorunu görmüyorsak, yokmuş gibi davranmak da kolaylaşıyor – Çağdaş Öğüç

Av karşıtı bireylerin, ölü hayvan fotoğrafları sırf sosyal medyada daha fazla paylaşılmayacak diye alınan kararı alkışlarla karşılaması bana tuhaf geldi.
Çağdaş Öğüç Çağdaş ÖğüçAralık 27, 2019
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
SOS_Reklam

Yeni medya düzeni ile bir çok konunun ifşası da önemli bir olay haline gelmiştir. Bireylerin, sosyal yaşantılarında gördükleri bir sorunu sosyal medya üzerinden paylaşması, bahsi geçen sorun üzerinde pozitif bir etki yarattığı ve sorunda azalma olduğu gözlemlenmektedir.

Örnek vermek gerekirse; sosyal medya öncesinde engellilere özel olarak tahsis edilmiş alanlara park eden araç sayısı ciddi bir orandayken, sosyal medyanın tartışılmaz iktidarını ilan etmesinin ardından, paylaşılan fotoğraflar ve hata yapan insanların deşifre edilmesi, hatalı parklarda ciddi oranda azalmayı da beraberinde getirmiştir.

***

Şimdi dönelim konumuza.

Avlanma toplum içinde ciddi anlamda tartışmalara neden olan bir konudur. Bir yanda avlanma hakkının özgürlüğünü savunanlar, diğer yanda ise avlanmaya karşı olan bireyler, sosyal medya üzerinden ciddi tartışmalara girmektedir.

Özellikle sosyal medya üzerinden vurulan av hayvanlarının paylaşılması tepkilere yol açmakta ve bireyler bu duruma sert eleştiriler getirmektedir. Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz gün bir karar alındı. Alınan kararda, vurulan av hayvanlarının fotoğraflarının sosyal medya üzerinden paylaşılmasının yasaklandığı bildirildi.

Bahsi geçen karar, sosyal medyada takdirle karşılandı. Haber şöyle:

“Hiç kimse kanlı veya parçalanmış bir av  hayvanının fotoğraf veya görüntüsünü, ayrıca her av günü için belirtilen sayının üzerinde ölü av hayvanı içeren bir fotoğraf veya görüntüyü kamuya açık bir şekilde, sosyal medya dahil hiçbir yayın organında, sergileyemez ve yayımlayamaz.”

Öte yandan haberde dikkat çeken bir başka ayrıntı da var:

“Avlanabilecek hayvanlarla ilgili olarak mevcut yasadaki sınırlamalar yeniden düzenlenmiştir. Büyük avda bir günde toplam 30 adet hayvan avlanabilirken bu sayı 40’a çıkarılmış, cikla mevcut yasada sınırı hiç yokken 20 adet cikla sınırı konmuştur. Buna göre Büyük Av mevsiminde bir avcı, belirlenen her av günü için en fazla bir tavşan, beş adet keklik veya turaç, sekiz adet çulluk, beş adet sülün, sekiz adet fassa, yirmi adet cikla olmak üzere toplamda en fazla  kırk (40) adet av hayvanı avlayabilir. 1. İnce avda bir günde en fazla 100 hayvan vurulabileceği ve 8 çulluk, 15 fassa sınırının geçilemeyeceği kuralı yeni olarak konmuştur.”

 Tüm bu verilere bakıldığı zaman ortaya çıkan olay şu:

Bir günde avlanabilecek hayvan sayısı 30’dan 40’a çıkarılırken, vurulan hayvanların sosyal medya üzerinden paylaşılması yasaklandı. Böylelikle, aslında sorunun özü orta yerde dururken, olayın sadece deşifre edilmesi yasaklanarak herkes mutlu edildi.

***

2015 yılında yayımlanan bir habere göre 2014 itibariyle ülkede kayıtlı 34 bin 227 adet av tüfeği olduğu belirtildi. Bu rakam dikkate alındığı zaman, ava giden her avcı 40 adet hayvan vurması durumunda 1 milyon 369 bin 80 hayvanın vurulabileceği söz konusudur. Tabii ki bu rakam çok basit bir hesaplama. Gerçekten durum böyle mi bilmiyorum…

Ben ava karşı ya da av taraftarı değilim. Bu konuda pek bilgim olduğu da söylenemez. Birçok avcının savunmasını haklı bulurken, av karşıtı birçok insanın eleştirilerine de hak vermekteyim.

Ancak av karşıtı bireylerin, ölü hayvan fotoğrafları sırf sosyal medyada daha fazla paylaşılmayacak diye alınan kararı alkışlarla karşılaması bana tuhaf geldi.

Günün sonunda tüm sorunlarımızın da temeli bu değil mi zaten?

Bir şeyi görmüyorsak, yokmuş gibi davranmak da kolaylaştırıyor!

Çağdaş Öğüç

Çağdaş Öğüç

Koskoca dünyada, doğmak için bölünmüş bir kara parçasını buldu. Bir sürü eğitim süreci geçirdi. Uzun yıllar Kıbrıs'ın kuzeyinde bulunan gazetelerin internet servislerinde gece gündüz demedi; hizmet verdi. Hak ettiği maddi/manevi hiçbir hakkı alamadı. Sektör değişti, gazeteci olmak isteyen bireylere bir şeyler anlatıyor.

LGBT kitapcık