AktüelPolitikaBir espri de Bakan Oğuz’dan: Yeraltı barajı yapacağız

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 2020 yılı içerisinde Türkiye Devlet Su İşleri ile birlikte, kendilerinin belirleyeceği bir yere ülkedeki su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması ve yağmur sularının tutulması anlamında bir yeraltı barajının yapılarak, bitirilmesini istediklerini söyledi.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısKasım 12, 2019
Djumba Hotel & Cafe

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 2020 yılı içerisinde Türkiye Devlet Su İşleri ile birlikte, kendilerinin belirleyeceği bir yere ülkedeki su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması ve yağmur sularının tutulması anlamında bir yeraltı barajının yapılarak, bitirilmesini istediklerini söyledi.

Türkiye’den gelen suyun henüz daha nasıl kullanılıp kullanılmayacağı net değilken Bakan Oğuz’un yaptığı bu açıklama kulaklara inandırıcı gelmedi.


Yeraltı barajlarının zararları:

Yeraltı barajları büyük sorunları ortaya çıkarmaktadır. Başta endemik türler ve biyoçeşitlilik üzerinde tehditler ortaya çıkarır. Sismik hareketlere yol açıp depremleri tetikler. Yeraltı suyunun kalitesini bozar. İndüklemelerle kendine yeni oyuklar ve yollar oluşturur. Büyük heyelanları ortaya çıkarır. Uluslararası olarak sınır ülkelerle paylaşılan karst akiferlerine ilişkin yeni ihtilafları doğurur. Kireçtaşı ve dolomit bölgesi olan karst flaş patlamalarının yoğunlaşmasıne neden olur. Kıyı karst akiferlerine deniz suyunun karışmasına neden olur. Su taşkınlarını ve kuraklığı yoğunlaştırır. Mevcut rezervuarlarda su kayıplarına yol açar. Yer üstü sularıyla yeraltı sularının arasında milyarlarca yılda oluşmuş olan ilişkiyi bozar ve büyük ekolojik yıkımları doğurur.

Yeraltı barajları ve sonuçlar

Yeraltı barajlarının belirgin zararları ise yeraltı barajıyla birlikte şiddetli yay boşalma değişimine özgü birçok büyük ve öngörülmesi zor olumsuz sonuçlara yol açabileceği ve (deprem, toprak kayması vb.) bölgesel yeraltı sularının kendine yeni yollar bulup farklı alanlara kaymasıyla sonuçlanması.

Kaynak: Yeni Yaşam

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda ne şirketlerin reklamlarıyla ne de siyasi partilerin katkılarıyla yaşıyor. Gönüllülerin emeği ve okuyucuların katkılarıyla üretmeye devam ediyoruz. Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Gazedda’nın daha da güçlenerek yoluna devam etmesi okuyucularının onu sahiplenmesinden geçmektedir. Kolektif yayıncılık ilkesiyle yayınlarını sürdüren Gazedda, yine aynı kolektif anlayış ile ihtiyaçlarını karşılamak, dayanışma kültürünü geliştirmek istemektedir. Gazedda’nın kazanç uğruna ne diğer tüm gazetelerin sahip olduğu şekliyle reklam piyasasına girmesi, ne de kendisine bir güç odağı bulup yamanması düşünülebilir. Kısacası bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gelin Gazedda için, Gazedda’nın okuyucularının dayanışma katkılarıyla bir fon oluşturalım. Tamamen müşterek, katılımcı ve demokratik bir şekilde Gazedda’ya, barış gazeteciliğine, kolektif yayıncılığa sahip çıkalım. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

Music will never ends..

Gazeddakıbrıs yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organıdır.
Gazeddakıbrıs unutulanları, unutturanlara inat hatırlatandır.
Gazeddakıbrıs her koşulda barıştan yanadır.
Gazeddakıbrıs yurttaşın kendisi, O’nun sözüdür.

Gazeddakıbrıs, 2019©