AktüelEkonomi PolitikBengihan: 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 4 bin 121 TL

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, şu anki asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu söyleyerek, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin Anayasa‘yı çiğnediğini söyledi.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısTemmuz 12, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, şu anki asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu söyleyerek, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin Anayasa‘yı çiğnediğini söyledi.

Bengihan yaptığı yazığı açıklamada, hazırladıkları rapora göre, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 4 bin 121 TL olduğunu belirtti.

Bengihan’ın açıklamasının tamamı şöyle;

“30 haziran 2021 itibari ile 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı

KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca açıklanan fiyatlarının ortalamaları alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle açlık sınırı 4.121 TL olarak hesaplanmıştır.

Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 35,19 TL, aylık 1055,70 TL, yetişkin bir erkek için günlük 36,78 TL, aylık 1.103,40 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 39,27 TL, aylık 1.178,10 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 26,14 TL, aylık 784,20 TL’dir.

“Net asgari ücret açlık sınırının altında”

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 4,121 TL’dir.

Aynı tarih itibari ile yürürlükte olan net asgari ücret 3.828.00 TL’dir. 1 Şubat 2020 itibarı ile geçerli olan ve 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’ndaki tanımı ile ‘işçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçi ile eşinin ve bir veya iki çocuğunun yeterli beslenme, sağlıklı konut, giyim, aydınlatma ve ısıtma, ulaşım, çağdaş düzeyde sağlık servisi, eğitim kültür, dinlenme, eğlence ve benzeri temel gereksinmelerini geçerli fiyatlar üzerinden karşılamaya yetecek miktarda olmak üzere Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından belirlenen 3.828.00 TL’lik net asgari ücretin de açlık sınırının altında olduğunu göstermektedir.

Asgari ücret eridi

Türk Lirası‘nın büyük oranda değer kaybetmesi, mal ve hizmet fiyatlarının sürekli artması ile halkın alım gücü adeta erimiştir.

Asgari ücretin belirlendiği Şubat ayında Asgari Ücret 380 Sterlin iken bugün 319 sterline gerilemiş, yani asgari ücretlinin gelirinde 61 sterlinlik azalma olmuştur. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplanıp yeni asgari ücreti belirlemesinin aciliyeti ortada iken maalesef 17 günden beri Çalışma Bakanlığı makamı boştur.

Anayasanın 108. Maddesine göre herhangi bir nedenle boşalan bir bakanlığa on gün içinde yeni atama yapılması gerekirken UBP-DP-YDP Hükümeti Anayasayı çiğnemektedir.

Sosyal devlet ilkesini hayata geçirme adına asgari ücretlilerin de hayat pahalılığı ödeneğinden yararlanması için ilgili mevzuatta değişiklik yapılmasını ve Anayasa ihlalini daha fazla uzatmadan Çalışma Bakanlığı Makamını doldurarak yeni asgari ücretin bir an önce belirlenmesini talep ederiz”

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık