AktüelPolitikaBakanlık asgari ücretin tanımını bilmiyor mu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın web sayfasında, asgari ücretin tanımı ile yasadaki asgari ücret tanımı birbirini tutmamakta. Bakanlık sitesinde asgari ücretle ilgili olan bölümde, asgari ücretin tanımı “İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçi ile eşinin ve üç veya beş çocuğunun yeterli beslenme, sağlıklı konut, giyim, aydınlatma ve ısıtma, ulaşım, çağdaş düzeyde sağlık servisi, eğitim, kültür, dinlenme, eğlence ve benzeri temel gereksinmelerini geçerli fiyatlar üzerinden karşılamaya yetecek miktardır” şeklinde yapılmakta. Söz konusu...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısTemmuz 26, 2019
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın web sayfasında, asgari ücretin tanımı ile yasadaki asgari ücret tanımı birbirini tutmamakta.

Bakanlık sitesinde asgari ücretle ilgili olan bölümde, asgari ücretin tanımı “İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçi ile eşinin ve üç veya beş çocuğunun yeterli beslenme, sağlıklı konut, giyim, aydınlatma ve ısıtma, ulaşım, çağdaş düzeyde sağlık servisi, eğitim, kültür, dinlenme, eğlence ve benzeri temel gereksinmelerini geçerli fiyatlar üzerinden karşılamaya yetecek miktardır” şeklinde yapılmakta.

Söz konusu tanımda kullanılan “üç veya beş çocuğunun yeterli” tanımı, yasadaki tanımla örtüşmemekte.

Bakanlık sitesi:

Asgari Ücretler Yasası’na göre ise “bir veya iki çocuğunun yeterli beslenme…” ifadesi kullanılmakta.

Yasa:

Yasa’ya göre asgari ücret belirleme kriterlerinde bir veya iki çocuk varken, Bakanlık’ın resmi sitesinde üç veya beş ifadeleri yer almakta.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık