AktüelEkonomi PolitikBakanlar Kurulu dava edildi!

Yerel İşgücünün Desteklenmesi Tüzüğü’nde yapılan değişikliklik için Anayasa Mahkemesi’nde dava açıldı. Geçtiğimiz gün GazeddaKıbrıs’ın duyurduğu dava ile ilgili olarak, dosyalama işleminin dün tamamlandığı öğrenildi.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısMart 26, 2021
Muzakere_CDF
LGBT kitapcık

Yerel İşgücünün Desteklenmesi Tüzüğü’nde yapılan değişikliklik için Anayasa Mahkemesi’nde dava açıldı. Geçtiğimiz gün GazeddaKıbrıs’ın duyurduğu dava ile ilgili olarak, dosyalama işleminin dün tamamlandığı öğrenildi.

Hükümetin pandemiden etkilenen sektörlere yönelik başlattığı destek kampanyası mahkemelik oldu. Dava, Yerel İşgücünün Desteklenmesi Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle, hükümetin belirlediği bazı faaliyetlerin destek kapsamına alınırken, bazılarının alınmamasının anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasıyla açıldı.

Dava, devletin yurttaşlara para verme kararının eşit ve şeffaf bir şekilde yapılmadığını ve anayasanın eşitlik ilkesinin ihlal edildiği iddiasıyla açıldı.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

Nadir Görülen Hastalıklar Ağı
Music will never ends..