AktüelMedya OdasıBağımsızlık Yolu’ndan gazetecilere destek

Bağımsızlık Yolu, 3 gazetecinin 'özel hayatın gizliliğini ifşa' suçlamasıyla haklarında dava açılmasıyla ilgili basın açıklaması yayımlayarak, gazetecilere destek bildirdi.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısHaziran 5, 2021
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
SOS_Reklam

Bağımsızlık Yolu, 3 gazetecinin ‘özel hayatın gizliliğini ifşa’ suçlamasıyla haklarında dava açılmasıyla ilgili basın açıklaması yayımlayarak, gazetecilere destek bildirdi. BY, CTP başta olmak üzere tüm siyasi partilere de yasada gerekli düzenlemeleri yapması konusunda harekete geçme çağrısında bulundu.

Özel Hayatın Gizliliği Yasası çerçevesinde, halkın haber alma hakkının kısıtlanmaya çalışılmasını; basın ve ifade özgürlüğünün yargılanmasını kabul etmiyoruz. Toplumu ilgilendiren konularda, halkın haber alabilmesi kamusal bir haktır. 

Başta bu yasa ile haber alma hakkımızı kısıtlamış bulunan CTP olmak üzere, bu yasayı geçiren tüm partilerin derhal; kamu menfaatini gözeten istisnai düzenlemeler ve basın özgürlüğünü güvence altına alan değişiklikler yapmak üzere harekete geçmesi gerekmektedir. Partimiz yargılanmakta olan Kazım Denizci, Esengül Aytaç, Deniz Abidin ve Basın Emekçileri Sendikası ile dayanışma içerisindedir. 

Çok acil olarak Özel Hayatın Gizliliği Yasası’nın kapsamı; basın ve ifade özgürlüğünün kamusal menfaat oluşturduğuna ilişkin somut kriterler konularak daraltılmalıdır. Yasada gazeteler ve gazeteciler lehine ispat yükü düzenlenmeli, gazetecilerin yasa kapsamı dışında tutulacağı durumlar yasada özel olarak düzenlenmelidir.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık