AktüelEkonomi PolitikGazedda'nın GündemiÖzel HaberPolitikaAvukat Öncel Polili Vicdani Ret Yasa Taslağı’nı değerlendirdi

Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısOcak 7, 2019
Djumba Hotel & Cafe

Vicani Retçilerini avukatlığını da yapan Öncel Polili, Vicdani Ret Yasa Taslağı’nı gazeddakıbrıs’a değerlendirdi.

Polili, vicdani rettin askerliğin nasıl yapılacağına dair değil, askerliği yapmamayla ilgili olduğunu ifade ederek, “Bu yüzden taslak yasanın 4.b maddesinde geçen ‘silahlı kuvvetlerde uygun görülecek sivil hizmetleri yerine getirirler’ kısmı olmadı” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Polili böyle bir düzenlemenin uluslararası standartlara da aykırı olduğunu vurguladı. Polili, “Bununla beraber, 29/2004 sayılı yasa ile iç hukukun parçası haline gelen BM Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi’nin denetim organı olan İnsan Hakları Komitesi’nin vermiş olduğu kararlara da aykırıdır.”

Söz konusu madde nedir?

“Vicdani ret hakkını kullanmak isteyen başvurucuların istemleri, Vicdani Ret Değerlendirme Kurulunca yerinde bulunduğu takdirde, istem sahipleri,  vicdani ret hakkından yararlanarak yurt ödevini askerlik süresi kadar bir süre askeri bir eğitime tabi tutulmaksızın silahlı kuvvetlerde uygun görülecek sivil hizmetleri yerine getirirler veya silahlı kuvvetler tarafından kamu kurumlarında aşağıda (D) bendinde tarif edildiği şekilde görevlendirilmek suretiyle alternatif hizmet yerine getirirler. “

“Vicdani ret hakkını kullanmak isteyen ve bu yöndeki başvuruları, Vicdani Ret Değerlendirme Kurulunca kabul edilenlerin yurt ödevlerini silahlı kuvvetlerin görevlendirmesiyle askerlik süresi kadar bir süre, kamu kurumlarında yerine getirmelerine karar verildiği hallerde bahse konu kişilerin öğrenim durumları, mesleki beceri ve yetenekleri dikkate alınarak kamu yönetiminde,  hizmet koşulları bakımından herhangi bir ayrımcılığa uğramadan ve cezalandırıcı nitelikte olmamak kaydıyla görevlendirilirler.”

 

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazeddakıbrıs yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organıdır. Gazeddakıbrıs unutulanları, unutturanlara inat hatırlatandır. Gazeddakıbrıs her koşulda barıştan yanadır. Gazeddakıbrıs yurttaşın kendisi, O’nun sözüdür.

Reklam vermek için tıklayın

Gazeddakıbrıs yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organıdır.
Gazeddakıbrıs unutulanları, unutturanlara inat hatırlatandır.
Gazeddakıbrıs her koşulda barıştan yanadır.
Gazeddakıbrıs yurttaşın kendisi, O’nun sözüdür.

Gazeddakıbrıs, 2019©