AktüelEkolojiManşetYaşam“Avrupa’nın et ve süt tüketimi 2050’ye kadar yarı yarıya azaltılmalı”

Guardian: Uzmanlar uyarıyor: Avrupa’nın et ve süt tüketimi 2050’ye kadar yarı yarıya azaltılmalı Arthur Neslen Çeviren: Mertkan Hamit Kaynak: The Guardian Hayvancılık sektörü üzerine rapor yazarı sürdürebilir olmayan sektörün acil olarak azaltılmasını tavsiye ederken,  yasa koyucuları, çiftçileri ve tüketiciler “son derece rahatsız edici seçimlerle” yüzleşmek zorunda kalacağını söyledi. Avrupa’nın hayvancılık sektörü, sera gazı emisyonları, besin akışları ve biyoçeşitlilik kaybı için güvenli sınırları aştı ve büyük bir rapora göre acilen geri kazanılması gerekiyor. Besi üreticileri üzerindeki...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısEylül 16, 2018
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
SOS_Reklam

Guardian: Uzmanlar uyarıyor: Avrupa’nın et ve süt tüketimi 2050’ye kadar yarı yarıya azaltılmalı

Arthur Neslen

Çeviren: Mertkan Hamit

Kaynak: The Guardian

Hayvancılık sektörü üzerine rapor yazarı sürdürebilir olmayan sektörün acil olarak azaltılmasını tavsiye ederken,  yasa koyucuları, çiftçileri ve tüketiciler “son derece rahatsız edici seçimlerle” yüzleşmek zorunda kalacağını söyledi.

Avrupa’nın hayvancılık sektörü, sera gazı emisyonları, besin akışları ve biyoçeşitlilik kaybı için güvenli sınırları aştı ve büyük bir rapora göre acilen geri kazanılması gerekiyor.

Besi üreticileri üzerindeki baskı artıyor. Bu yüzyılda küresel nüfusu yoğunlaşıyor ve gelir büyümesi ile birlikte gezegenin tedarik etme kapasitesinin ötesinde, et bazlı ürünlere yönelik talep artıyor.

Bahsi geçen raporun yazarlarından Profesör Allan Buckwell et ve süt üretimini 2050 yılına kadar yarı yarıya durdurmak için Greenpeace’in çağrısını onaylıyor. Raporunun genel çerçevesi AB’nin politika kuruluşunun kalbinde yer alıyor.

Raporun tanıtımında konuşan, AB’nn eski çevre komiseri Janez Potacnik: “yasa yapıcılar şu anda bu gelişmelere karşı çıkmadıkça, besi hayvancıları tepkisizliklerinin bedelini ödeyecekler. Sürer durumun korunması, sektöre önemli zarar veriyor” dedi. 

Sözü geçen çalışma, Avrupa Komisyonu’nun vergi ve sübvansiyonlar da dahil olmak üzere “sağlık, iklim ve çevreye zararlı canlı hayvan ürünlerini caydırıcı” tedbirler teklif etmek için resmi bir soruşturma açılmasını talep ediyor.

Hayvancılık, dünyanın en büyük arazi ayak izine (land food print) sahiptir ve hızla büyümektedir; bu, etin sadece ihtiyacımız olan % 18’lik kalori ihtiyacımızı karşılamasına rağmen, artık otlatma ve hayvan yemi üretimi için kullanılan alan gezegenin tarım alanlarının % 80’ine yakındır.

Rise Vakfı çalışmasına göre, Avrupalılar halihazırda ihtiyacı olan et miktarının iki katından fazla et tüketiyorlar. Bunun sonucu olarak, sektörün yeniden dengelenmesi için 2050 yılına kadar büyük sektörel “düzenlemeler” gerekmektedir. Bu düzenlemelere sera gazı emisyonlarında % 74’lük bir düşüş ve nitrat bazlı gübre kullanımında% 60’lık bir düşüş dahildir. 

Buckwell’e göre; bundan çok daha önce yasa yapıcılar, hayvan üreticileri ve toplum çok daha “derin ve rahatsız edici seçimler” yapmak zournda kalacaklar. 

Buckwell: “Daha az et yemeği, daha az et öğünleri ve esnek beslenmeye doğru ilerlemekten bahsediyoruz” dedi. “Daha yumuşak halk sağlığı mesajlaşması için bir rol var ama daha zor mesajların da verilmesi gerekiyor.” Böylesi bir dönüşüm “kendiliğinden gerçekleşmeyecek” diye ekledi ve “hükümetten güçlü sinyaller alması için politika önerisinin, halk sağlığına ve çevreye zararlı canlı hayvan tüketimini engellemeye yönelik tedbirleri içermesi gerekiyor” dedi. 

Buckwell, düşük gelirli tüketiciler için sübvanse edilmiş et ile zararlı uygulamalara yönelik hedeflenmiş vergilere yönelik çağrı yaparken; Mevcut mali destek uygulamalarının çiftçilerin kırsal peyzaj yönetimi ve hayvan refahı konusunda çiftçilerin yeniden eğitilerek işe alınması gerektiğini vurguladı. 

Umut edilenin, tüketicilerin, kırsal koruma ve hayvan refahının garanti edildiği, çevre açısından güvenli koşullarda üretilen yüksek kaliteli et için nihayetinde daha fazla ödeme yapmaları olduğu vurgulandı. 

Çalışma aynı zamanda AB’nin ortak tarım politikasına da eleştiriyor. LAnsman sırasında kalabalığı video mesajıyla seslenen AB’nin tarım komiseri Phil Hogan – bu yılın başlarında sektörün karbon emisyon ayak izini reddetmişti – “hayvan üreticiliğinin daha ​​akıllı, daha yeşil ve daha temiz ve çok hızlı” olmasını istediğini söyledi. 

Ancak, çiftlik verimliliğinin artmasına yönelik talebi, BirdLife Avrupa’nın politika şefi Ariel Brunner tarafından “doğal olarak çelişkili” olarak görüldü. Enerji ve beslenme ile ilgili daha geniş kapsamlı sorular dikkate alınmadıkça, en sürdürülebilir çiftlikler, dar kar ve zarar koşullarında bakılırsa daha az “verimli” olarak görülmesi kaçınılmazdır. 

Sürdürülebilir gıda vizyonunun önündeki en büyük engellerden biri de, Avrupalı hayvan çiftçileridir. 

İrlanda Çiftçiler Derneği genel sekreteri Liam MacHale, Guardian’a çiftçilerin çevreciler için “kolay bir hedef” olduğunu söyledi.

Liam Machale raporun yazarlarını uyardı ve “sektörümüzü dışlamayın” dedi. “Sera gazı emisyonlarına bakın. Tarım suçlanmaktadır, ancak ulaştırma sektöründe tüketici davranışına da bakın. Tüketiciler dinlenmek için seyahete çıkıyor ancak uçağa bindiklerinde bile emisyon sorunu ortaya çıkıyor. Havayolu şirketleri kapatılmıyor, ancak hepbirlikte hayvancılık sektörünü elimine etmekten bahsediyorsunuz. ”

Buckwell Guardian’a sektörün% 40-50 arasında bir daralma öngördüğünü söyledi. “Güvenli çalışma alanına gelmek için tüketimi kabaca yarıya indirmeliyiz – başka bir deyişle büyük bir değişiklik”. 

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık