AktüelEkonomi Politik“Asgari ücret bugün itibarıyla 238 Sterline geriledi”

Kıbrıs Türk Amme Memurlar Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, 4 kişilik bir aile için 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle açlık sınırının 5 bin 774 TL olarak hesaplandığını açıkladı.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısOcak 6, 2022
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Kıbrıs Türk Amme Memurlar Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, 4 kişilik bir aile için 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle açlık sınırının 5 bin 774 TL olarak hesaplandığını açıkladı.

Bengihan: Açlık sınırı 5 bin 774 TL

Sendikanın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 48,76 TL, aylık 1462,80, yetişkin bir erkek için günlük 51.54 TL,  aylık 1546,20 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 54,97 TL, aylık 1649,10 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 37,19 TL, aylık 1115,70 TL’dir.

Zorunlu Gıda HarcamalarıGünlükAylık
Yetişkin Kadın48,761462,80
Yetişkin Erkek51,541546,20
15-19 Yaş Çocuk54,971649,10
4-6 Yaş Çocuk37,191115,70
Toplam192,475.774
 
AÇLIK SINIRI 5.774

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 5.774 TL’dir. Ayni tarih itibari ile yürürlükte olan net asgari ücret 4.324 TL’dir. 1 Eylül  2021 itibarı ile geçerli olan ve 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’ndaki tanımı ile ‘işçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçi ile eşinin ve bir veya iki çocuğunun yeterli beslenme, sağlıklı konut, giyim, aydınlatma ve ısıtma, ulaşım, çağdaş düzeyde sağlık servisi, eğitim kültür, dinlenme, eğlence ve benzeri temel gereksinmelerini geçerli fiyatlar üzerinden karşılamaya yetecek miktarda olmak üzere Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından belirlenen 4.324 TL’lik net asgari ücretin  açlık sınırının 511 TL  altında olduğunu göstermektedir. Bunun yanında bekar bir asgari ücretli çalışandan  39.15 TL, evli bir asgari ücretli çalışandan  da 11.15 TL vergi kesileceği gerçeğini göz önüne aldığımızda asgari ücretlinin eline geçecek olan net rakam daha da düşük olacaktır.

Türk Lirasında meydana gelen değer kaybı sonucu asgari ücret bugün itibarıyle 238 Sterline gerilemiştir.   Ülkemizde birçok mal ve hizmetin fiyatlarının dövize endeksli olduğu göz önüne alındığında alım gücünde meydana gelen erozyonun korkunç boyutlarda olduğu aşikardır.

İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre ülkemizde Aralık  ayında %15,16, 12 ayda %46.09  enflasyon meydana gelmiştir.  Özellikle akaryakıta, tüp gaza,  ekmeğe, süt ve süt ürünlerine  yapılan  yüksek oranlı zamlar halkın adeta belini bükmüştür.  

Bu şartlar altında değil asgari ücretliler orta düzeyde maaş alan kamu ve özel sektör çalışanlarının  ve ailelerinin  dahi sağlıklı beslenme olanağı kalmamıştır. Hükümet edenler    dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gününü koruyucu tedbirler almak yerine  kaşıkla verdiklerini kepçeyle alarak zaten zorda olan bu kesimleri adeta sefalete doğru sürüklemektedir.

Açlık sınırı hesaplamalarında sadece zorunlu gıda harcamalarının fiyatları baz alınmaktadır. İnsanın sosyal bir varlık olduğu gerçeğinden hareketle zorunlu gıda harcaması dışındaki mal ve hizmetlerin fiyatlarında meydana gelen artışlar alım gücünün sürekli olarak erimesine yol açmaktadır. Yani kısacası asgari ücrete ve kamu çalışanlarının maaşlarına yapılan artışları, daha çalışanın eline geçmeden enflasyon yutmaktadır.

Türk Lirasında meydana gelen korkunç değer kayıbı nedeniyle hayat pahalılığı ödeneği alan kesimlerin dahi alım gücünü koruyamadığı bu ortamda asgari ücret resmen sefalet ücretine dönmüştür. Yaşanan yüksek enflasyon karşısında  asgari ücretlileri  bir nebze olsun korumak adına, hayat pahalılığı ödeneğinin 2 ayda bir otomatik olarak asgari ücrete de yansıtılması  için gerekli yasal düzenlemenin yapılması hayati önem taşımaktadır. Bu konuda da Çalışma Bakanlığının acilen adım atması Anayasamızın  sosyal devlet ilkesi gereğidir.

Ayrıca Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun oy çokluğu ile 7.000 TL brüt 6.090 TL net olarak belirlediği rakamın en kısa sürede Komisyon tarafından onaylanarak ilan edilmesi gerekmektedir.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık