AktüelDünyaArap dünyası dine sırtını dönüyor

Kaynak: The Guardian Çeviren: Aycan Akçın Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki 25.000 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen ankete göre, 18 ila 29 yaş arasındaki kişilerin % 52’si göç etmeyi düşünmektedir. Bölgede yapılan en büyük kamuoyu araştırmasına göre, Arap dünyası dine ve ABD ilişkilerine sırtını dönüyor. 10 ülkede ve Filistin topraklarında 25.000’den fazla kişinin katıldığı bir anket, dini liderlere duyulan güvenin son yıllarda azaldığını tespit etti. BBC News Arabic ve Princeton Universitesi merkezli bir araştırma ağı olan...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısTemmuz 17, 2019
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Kaynak: The Guardian

Çeviren: Aycan Akçın

Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki 25.000 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen ankete göre, 18 ila 29 yaş arasındaki kişilerin % 52’si göç etmeyi düşünmektedir.

Bölgede yapılan en büyük kamuoyu araştırmasına göre, Arap dünyası dine ve ABD ilişkilerine sırtını dönüyor.

10 ülkede ve Filistin topraklarında 25.000’den fazla kişinin katıldığı bir anket, dini liderlere duyulan güvenin son yıllarda azaldığını tespit etti.

BBC News Arabic ve Princeton Universitesi merkezli bir araştırma ağı olan Arab Barometre tarafından derlenen araştırmada, kendilerini “dini olmayan” olarak tanımlayan insanların oranında da belirgin bir artış tespit edildi – 2012-2014 yılları arasında % 11 olarak saptanan bu oranın bu yı % 18’e çıktığı ortaya çıktı.

Ankete katılan ülkelerin sadece % 12’si –ki bu ülkeler Cezayir, Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas, Filistin, Sudan, Tunus ve Yemen’i içerir – Donald Trump hakkında olumlu görüş bildirdi. Bu oranı iki katından fazla bir oranla (% 28) Rusya’nın Vladimir Putin’ine sempati olduğu ve en iyi sempati oranın ise % 51 ile Türkiye’den Recep Erdoğan’a gösterildiği tespit edildi.

DİN

Yemen dışında gerie kalan tüm ülkelerde dini liderlere güvenin düştüğü ortaya çıkmıştır.             * Aşağıdaki tablo 2012-2013 yıllarından 2018-2019 yıllarına gelindiğinde dini liderlere güvenin %lik olarak değişimini göstermektedir.

Dindar olmadığını söyleyenlerin oranı 2012-14 yıllarında % 11 ilen  2019’da % 18’e yükselmiştir.

KADIN HAKLARI

Bölge genelinde, çoğu katılımcı kadının kocasından boşanabilme hakkını desteklerken, kadınlardan ziyade kocaların ailevi kararlarında son söz sahibi olması gerektiğini düşündüklerini belirtti

Anketin yapıldığı bölgelerin % 91’i kadınların Müslüman bir ülkede hükümet başkanlığı görevini yapmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi; ancak, aynı yüzdelik erkeklerin daha iyi siyasi liderler olduğunu iddia etti.

GÖÇ

Aşağıdaki tablo göç etmeyi düşünen kişilerin oranı en fazla gençler arasında arttığını göstermektedir.

Cezayir, Mısır, Ürdün, Lübnan, Fas, Filistin ve Tunus’ta ankete katılan 18 ila 29 yaş arasındaki bireylerin yarısından fazlası (% 52) göç etmeyi düşündüklerini söyledi – bu oran 2016’dan bu yana % 10 artış gösterdi.

%70lik bir oranla 30 yaşın altındaki Faslı yetişkinler ülkelerinden göç etme konusunda en büyük isteğe sahip grup oldu. Kuzey Afrikalıların göç etme destinasyonunda ilk sırayı Avrupa alırken, Mısırlılar, Sudanlılar ve Yemenliler Orta Doğu Körfezi’ndeki yerleri tercih ettiiklerini bildirdiler. Kuzey Amerika’ya göç etmek istediklerini bildirenler ise Ürdünlüler ve Lübnanlılar oldu.

Ortaya çıkan sonuçlar ayrıca, potansiyel göçmenlerin resmi belgeleri olmadan da ayrılabileceklerini ortaya koydu: Cezayirli, Sudanlı ve Tunusluların % 40’ı ve Iraklı, Faslı ve Yemenlilerin % 38’i resmi belgeleri olmadan da göç etmeye açık olduklarını söyledi.

LGBT HAKLARI

Batı Şeria’da katılımcıların sadece % 5’i eşcinselliği kabul edilebilir bulurken Lübnan’da bu oran % 6dır; Irak, Ürdün ve Tunus’ta ise bu oranın % 7 olduğu görülmektedir. Cezayir’in bu konuda en büyük toleransı gösteren ülke olduğu ankete katılanların % 26’sının eşcinselliğe karşı olmadadıklarını belirtmesi üzerine ortaya çıkmıştır.

Tabu olarak görülen ya da zor kabul edilebilen sorular için katılımcılardan bir dizi seçenek arasından “kabul edilebilir uygulamaları” seçmeleri istendi. Tek bir ülke dışında tüm bölgelerde katılımcıların “namus” cinayetlerinin, eşcinsel olmaktan daha kabul edilebilir olduğuna inandıkları ortaya çıkmıştır. Sudan, %3lük bir farkla eşcinselliğin “namus” cinayetlerinden daha kabul edilebilir görüldüğü tek ülkedir.

 

AKIL SAĞLIĞI

Tüm bölgelerde depresyonda hissetme ortalaması %30dur

Ortalama olarak, ankete katılan her üç kişiden biri, en fazla Irak (% 43), Tunus (% 40) ve Filistin’de (% 37) olmak üzere, depresyona girdiklerini belirtti. Depresyondan, kadınların ve daha az refah düzeyine sahip katılımcıların en çok etkilenen gruplar olduğu ortaya çıktı.

 

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık