DünyaEkolojiAP seçimlerinde Almanların gündemi iklim

Üç hafta sonra yapılacak AP seçimlerine Almanların ilgisi büyük. Bir kamuoyu araştırması seçimlere katılımın yüksek olacağını gösteriyor. Almanları en çok ilgilendiren konuların başında iklimi koruma geliyor.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısMayıs 3, 2019
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Alman birinci televizyon kanalının (ARD) Infratest dimap’a düzenli olarak yaptırdığı, Almanya’da vatandaşların siyasi eğilimlerini irdeleyen DeutschlandTrend anketinin sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesinde iklimi koruma konusu Almanların en çok ilgilendiği konulardan biri. Anket katılımcılarının yüzde 85’i yaşam biçiminin değiştirilmemesi durumunda iklimdeki olumsuz değişimin durdurulamayacağını düşünüyor. Yüzde 81’lik bir kesim ise Almanya’nın bu alanda diğer ülkelere örnek olması gerektiği fikrine sahip. Yüzde 68’lik bir kesim ise iklimin korunması için alınacak önlemlerin öncelikli olarak tüketicilerde değil sanayide başlaması gerektiği görüşünde.

Karbondioksit vergisi kabul görmüyor

Almanya’da iktidarda olan Birlik Partileri ile SPD koalisyonunda gündemde olan, iklimi korumak için karbondioksit vergisi getirilmesi fikrine toplumda sıcak bakılmıyor. Benzin ve mazota getirilecek ek vergiyle, karbondioksit salınımının azaltılmasını ve iklim dostu teknolojilerin teşvik edilmesini hedefleyen söz konusu vergi fikrine ankete katılanların yüzde 62’si karşı.

Alman toplumunda iklimi koruma önlemlerini gereksiz bulanların oranı ise yüzde 17. Özellikle parti programında, iklimsel değişimlere insanların da etkisi olduğundan kuşku duyulduğuna yer veren sağ popülist AfD’nin (Almanya için Alternatif) seçmenleri arasında iklimi koruma adına tedbirler alınmasını destekleyenlerin oranı çok düşük.

Araştırmaya katılanların çoğunluğu Almanya’nın Avrupa Birliği (AB) ile olan ilişkilerini daha fazla güçlendirmesinden yana. Ancak diğer yandan AB’den daha bağımsız hale gelinmesini talep edenlerin oranı da artıyor. Araştrımaya katılanların yüzde 52’si Almanya’nın birlikle ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini düşünürken, AB’siz bir Almanya’dan yana olanlar ise yüzde 27 seviyesinde.

 Deutsche Welle Türkçe

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık