AktüelPolitikaAKEL’den yıkılan surlarla ilgili açıklama

"Taksimci statükonun devamının başka konularda da görüldüğü gibi kültürel mirasımızın kurtarılmasında da olumsuz yönde etkilediği aşikârdır" denildi.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısTemmuz 31, 2019
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

AKEL, Lefkoşa’da yıkılan surlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamda, “Taksimci statükonun devamının başka konularda da görüldüğü gibi kültürel mirasımızın kurtarılmasında da olumsuz yönde etkilediği aşikârdır” denildi.

Lefkoşa’nın Venedik surlarının Quirini Burcu’ndaki çökme surlarda aşamalı bir şekilde yaşanan yıkımın tehlike çanını daha fazla çalmaktadır.

AKEL olarak surların korunmasına ve zararın restorasyonuna yönelik çalışmaların hızlandırılmasını ümit ediyoruz. Bunun için öncelikle surların mevcut durumunun tespitine yönelik bir genel plan oluşturulmalıdır. 

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Venedik surları konusuna öncelik vererek programını yeniden gözden geçirmesinin doğru yönde bir hareket olduğu görüşündeyiz. Bu projenin yaşama geçirilmesinde Teknik Komite’ye gerekli desteğin verilmesini bekliyoruz.

Taksimci statükonun devamının başka konularda da görüldüğü gibi kültürel mirasımızın kurtarılmasında da olumsuz yönde etkilediği aşikârdır.

Kıbrıs’ın kültürel mirasının korunmasında iki toplumun da tarihsel rolü var. Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin önemli çalışmaları iki toplumun işbirliğinin sağladığı çok yönlü ve karşılıklı yararların parlak bir örneğini teşkil etmektedir.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık