AktüelPolitikaAkansoy: “Olağanüstü sıcaklarda dış çalışma yasaklanmalı”

Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısTemmuz 12, 2019
Djumba Hotel & Cafe

CTP Milletvekili ve Çalışma eski bakanlarından Asım Akansoy, sosyal medya hesabından olağan üstü sıcaklarda işçilerin dışarıda çalışmamaları için düzenleme yapılması gerektiğini belirtti. Akansoy, “İçinde bulunduğumuz olağanüstü sıcaklarda, dışarıda çalışan işçiler için çalışma saatleri düzenlenmeli ve belirli saat aralığı için dış çalışma yasaklanmalıdır. Geçmiş yıllarda bu yönde çeşitli kararlar alınmıştı. Çalışanların sağlığını koruyacak adımlar bugün de süratle atılmalıdır” ifadelerini kullandı.

İşte Akansoy’un açıklaması:

İçinde bulunduğumuz olağanüstü sıcaklarda, dışarıda çalışan işçiler için çalışma saatleri düzenlenmeli ve belirli saat aralığı için dış çalışma yasaklanmalıdır. Geçmiş yıllarda bu yönde çeşitli kararlar alınmıştı. Çalışanların sağlığını koruyacak adımlar bugün de süratle atılmalıdır.

KTİMB Başkanı Sayın Cafer Gürcafer’in bu yöndeki çağrısı yerindedir.
Gürcafer: “Yetkilileri bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmaya; üyelerimizi ise düzenleme halihazırda olmasa da konuya hassasiyet göstererek, sıcaklığın 40 dereceyi aştığı günlerde 12.00 – 16.00 saatleri arasında dışarıda işçi çalıştırmamaya çağırırım.” demiştir.
Tamamen haklıdır.

Sayın Çalışma Bakanı, konunun sosyal paydaşları ile gerekli istişareyi yapıp, süratle karar almalıdır.

 

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazeddakıbrıs yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organıdır. Gazeddakıbrıs unutulanları, unutturanlara inat hatırlatandır. Gazeddakıbrıs her koşulda barıştan yanadır. Gazeddakıbrıs yurttaşın kendisi, O’nun sözüdür.

Music will never ends..

Gazeddakıbrıs yurttaş gazeteciliği anlayışı ile yayın yapan, yurttaştan yana taraf olan ve gazetecilikte meslek etiği ilkelerine inanan bir yayın organıdır.
Gazeddakıbrıs unutulanları, unutturanlara inat hatırlatandır.
Gazeddakıbrıs her koşulda barıştan yanadır.
Gazeddakıbrıs yurttaşın kendisi, O’nun sözüdür.

Gazeddakıbrıs, 2019©