AktüelDünyaAİHM’den Türkiye’ye 2020’de 1,5 milyon Euro tazminat çıktı

"Raporda ayrıca Kıbrıs sorunu, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala gibi"
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısNisan 1, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının icrasının denetimi sağlayan Avrupa Konseyi yıllık raporunu yayınladı.

Bianet’te yer alan haberde rapora göre Avrupa’daki devletler, Covid-19 salgınına rağmen AİHM kararlarını uygulama konusunda ilerleme kaydetti ama bununla birlikte güvenlik güçlerinin neden olduğu kötü muamele, ölüm, kötü tutukluluk koşulları veya hakların istismar edilmesiyle ilgili davalarda artış var.

Bununlar birlikte sistematik sorunların üstesinden gelmek için hükümetlerin daha fazla çaba göstermesi gerektiği bilgisi de raporda yer alan bir başka önemli ifade.

Üye devletlerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını “derhal ve tam olarak” uygulama yükümlülüğü taşıdığını belirten Komite, bu sorumluluğun “dostane bir talep değil, bağlayıcı bir gereklilik” olduğunu da raporda belirtti.

Raporda Türkiye aleyhine açılmış 168 davanın 2020’de sonuçlandığı ve 624 davanın da sonuçlandırılmayı beklediği bilgisine de yer verildi. AİHM, geçen yıl Türkiye aleyhine sonuçlanmış olan davalarda toplam 1,5 milyon Euro’nun üzerinde tazminat kararı aldı.

Raporda ayrıca Kıbrıs sorunu, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala gibi davalarda açıklanmış hükümlerin yerine getirilmemiş olduğu da hatırlatıldı.

Türkiye’nin Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala davalarında 18. maddeden mahkum olduğu ve bu maddenin nadir olarak kullanıldığı bu nedenle de ciddi bir durum olarak kabul edildiği ifade edildi.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık