AktüelDünyaAİHM’den eşcinsel sığınmacıyı sınırdışı etmeye ihlal kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, gey sığınmacının sınırdışı edilmesinde ihlal kararı verdi.
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısKasım 20, 2020
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF
SOS_Reklam

B. ve C. / İsviçre davasında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ilk kez eşcinsel bir erkek olan başvuranın sınır dışı edilmesinin, sorumlu devletin Gambiya’da bir gey için kötü muamele risklerini değerlendirmeme ve devlet dışı aktörlerden kaynaklanan kötü muameleye karşı devlet korumasının mevcudiyetini uygulamama sebeplerinden dolayı 3. Maddenin ihlal edildiği kararını verdi.

Mahkeme, ülkede eşcinselliği suç sayan kanunların varlığının kişinin o ülkeye geri gönderilmesine engel oluşturduğunu ve bunun 3. maddeye aykırı olduğu kararını verdi. Aynı zamanda, Gambiya’daki yaygın homofobi ve LGBTİ kişilere karşı ayrımcılığa dikkat çekti.

Aynı cinsiyetten kişiler arasındaki ilişkileri suç sayan yasalar uygulanmasa da, mahkeme bu yasaların, LGBTİ kişiler için ülkede devlet koruması olmaması ve kişiyi 3.Madde’yi ihlal etme riskine sokacak bir gösterge olduğu sonucuna vardı.

ILGA-Europe Kıdemli Dava Sorumlusu Arpi Avetisyan bu kararı şöyle değerlendirdi:

“Bu karardaki bulgular uzun zamandır bekleniyordu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ilk kez, sınır dışı etme davaları göz önünde bulundurulduğunda, kişinin cinsel yönelimine dayalı kötü muamele risklerinin, özellikle menşe ülkedeki devlet dışı aktörler tarafından yeterince değerlendirilmemesinin ihlale yol açtığını tespit etti. Madde 3. Bu kararı, LGBTİ sığınmacıların haklarını korumada önemli bir adım olarak memnuniyetle karşılıyor ve Avrupa Konseyi’ndeki benzer davalarda AİHM’in rehberliğinin hizmet etmesini umuyoruz.”

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık