AktüelEkonomi PolitikAçlık sınırı 3 bin 920, Asgari Ücret 3 bin 828 TL

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası 31 Mart tarihiyle açlık sınırını açıkladı. Yapılan açıklamada, 4 kişilik bir aile için açlık sınırının 3 bin 920 TL olarak hesaplandığı belirtildi. Açıklama şöyle:
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısNisan 21, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası 31 Mart tarihiyle açlık sınırını açıkladı. Yapılan açıklamada, 4 kişilik bir aile için açlık sınırının 3 bin 920 TL olarak hesaplandığı belirtildi. Açıklama şöyle:

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca açıklanan fiyatlarının ortalamaları alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 Mart 2021 tarihi itibariyle açlık sınırı 3 bin 920 TL olarak hesaplanmıştır.

Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 33,29 TL, aylık 998,70 TL, yetişkin bir erkek için günlük 34,87 TL,  aylık 1.046,10 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 37,42 TL, aylık 1.122,60 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 25,07 TL, aylık 752,10 TL’dir.

Zorunlu Gıda HarcamalarıGünlükAylık
Yetişkin Kadın33,29998,70
Yetişkin Erkek34,871.046,10
15-19 Yaş Çocuk37,421.122,60
4-6 Yaş Çocuk25,07752.10
Toplam130,653.920
AÇLIK SINIRI3,920

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 3 bin 920TL’dir. Ayni tarih itibari ile yürürlükte olan net asgari ücret  3 bin 828 TL’dir. 1 Şubat 2020 itibarı ile geçerli olan ve 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’ndaki tanımı ile ‘işçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçi ile eşinin ve bir veya iki çocuğunun yeterli beslenme, sağlıklı konut, giyim, aydınlatma ve ısıtma, ulaşım, çağdaş düzeyde sağlık servisi, eğitim kültür, dinlenme, eğlence ve benzeri temel gereksinmelerini geçerli fiyatlar üzerinden karşılamaya yetecek miktarda olmak üzere Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından belirlenen 3 bin 828 TL’lik net asgari ücretin de açlık sınırının altında olduğunu göstermektedir.

Özellikle pandemiye bağlı olarak yaşanan gelir kayıplarından dolayı tüketim alışkanlıklarında büyük değişiklik yaşandığı, dar ve sabit gelirli kesimlerin bütçelerinin çoğunun temel ihtiyaçlara harcandığı bu dönemde 2015 yılından kalma tüketim kalıplarına göre hesaplama yapılması kabul edilemez.

Çalışanların, dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gücünün korunması, hayat pahalılığı altında ezilmemesi için İstatistik Kurumunun Hayat Pahalılığı hesaplamasında kullandığı Tüketici Fiyatları Endeksi’nin acilen güncellenmesi gerekmektedir.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık