AktüelEkolojiYaşam700 bilim insanından küresel ısınma çağrısı

Fransa’da aralarında akademisyen ve öğretim üyelerinin de olduğu yüzlerce bilim insanı ve uzman, küresel ısınmaya karşı başarısız kalan Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünya hükümetlerinin acilen önlem alması çağrısı yaptı. ‘700’lerin Çağrısı’ başlığıyla Liberation gazetesinde yayınlanan çağrı metninde, politik karar alıcıların acilen iklimsel değişikliklere karşı ‘sözde kalmayarak pratikte adımlar atması’ istendi. 2015 yılında Fransa’nın başkenti Paris’teki iklim zirvesi COP21’de kabul edilen Birleşmiş Milletler İklim Anlaşması’nın hedeflerine dikkat çekilen çağrıda, sanayi devrimi öncesine oranla küresel ısınmanın...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısEylül 10, 2018
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF

Fransa’da aralarında akademisyen ve öğretim üyelerinin de olduğu yüzlerce bilim insanı ve uzman, küresel ısınmaya karşı başarısız kalan Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünya hükümetlerinin acilen önlem alması çağrısı yaptı.

‘700’lerin Çağrısı’ başlığıyla Liberation gazetesinde yayınlanan çağrı metninde, politik karar alıcıların acilen iklimsel değişikliklere karşı ‘sözde kalmayarak pratikte adımlar atması’ istendi. 2015 yılında Fransa’nın başkenti Paris’teki iklim zirvesi COP21’de kabul edilen Birleşmiş Milletler İklim Anlaşması’nın hedeflerine dikkat çekilen çağrıda, sanayi devrimi öncesine oranla küresel ısınmanın 2 derecenin altında kalması hedefi hatırlatıldı. Çağrı metninde, 2100 yılına gelindiğinde bu hedefin tutturulması için tüm toplumun enerji, tüketim, ulaşım, konut ve eğlence gibi tüm alanlardaki davranışlarını yeniden gözden geçirmesi gerektiği vurgulandı.

Ülkedeki karar alıcıların küresel ısınmanın önlenmesi için pratik adımlar atması gerektiğinin dile getirildiği çağrıda, “Bu denli büyük bir proje, uluslararası bir anlaşma imzalamayla yetinmekle gerçekleştirilemez” uyarısı yapıldı.

Avrupa Birliği’nin (AB) Haziran ayında 2030 yılına kadarki iklim hedeflerini yenilediği hatırlatılan çağrıda, politik söylemlerin yetersiz kaldığı ve söylemlerin pratiğe dökülmesi gerektiği ifade edildi. Çağrıda, 2017 yılında sera etkili gaz salınımlarının bir önceki yıla oranla AB genelinde yüzde 1,8, Fransa’da ise yüzde 3,2 oranında arttığı hatırlatıldı.

Küresel ısınmayı önlemek ‘ütopya’ değil

Küresel ısınmayı önlemek amacıyla dünya toplumlarının yaşamlarında ciddi bir dönüşüm sağlanmasının ‘ütopya olmadığının’ altı çizilen çağrı metninde, farklı öneriler yinelendi. Bunlar arasında enerji tüketiminin azaltılması, karbonsuz enerjilerin tercih edilmesi, binaların daha iyi izole edilmesi, termik motorlarla ulaşımın sonlandırılması, ekolojik tarım, yerelde üreterek tüketme, şehirlerin yeşillendirilmesi, kolektif ekonomi ve dijital devrim gibi önerilere yer verildi.

Tüm dünya hükümetlerinin ve parlamentolarının doğru kararlar alarak küresel ısınmaya karşı mücadeleyi ciddi alması istenen çağrıda, karbonsuz bir toplum için gerekli kurumsal, finansal imkanlar ile buna uygun vergilendirmelerin hayata geçirilmesinin önemli olduğunun altı çizildi.

Uzun vadeli angajmanların hayata geçirilmesinin ancak kısa vadeli net kararlarla mümkün olduğunun vurgulandığı metinde, bunun gelecek nesillerin daha kötüsüne razı olmalarının önünü alacağı ifade edildi.

Çağrı metnini Fransa’nın önde gelen araştırma kuruluşu CNRS ile onlarca üniversite ve kuruluştan akademisyenler, öğretim üyeleri ve profesörler ile farklı sektörlerden uzmanlar imzaladı.

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık