AktüelMüzakereler47 Komünist ve İşçi Partiden Kıbrıs Bildirgesi

Vietnam’ın başkenti Hanoi’de geçen hafta gerçekleştirilen 18. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı’na katılan dünyanın farklı ülkelerinden 47 parti Kıbrıs Bildirgesine imza attı. Bildirgeyi imzalayan 47 parti, Kıbrıs’ta yaşanan ve “NATO’cu çifte cinayet” diye niteledikleri olayları kınayarak Türkiye ordusunun Kıbrıs’tan ayrılması, Kıbrıs’ın askersizleştirilmesi, yabancı garantilerin ve her tür müdahale hakkının lağvedilmesi için Kıbrıs’ta verilen mücadeleyi desteklediklerini dile getirdiler. 47 parti ayrıca Kıbrıs Cumhuriyeti’nin üniter devletten tek ve bölünmez egemenliği, tek uluslararası kimliği ve tek vatandaşlığı olacak, BM’nin ilgili...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısKasım 9, 2016
Gazedda_Patreon
Muzakere_CDF

Vietnam’ın başkenti Hanoi’de geçen hafta gerçekleştirilen 18. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı’na katılan dünyanın farklı ülkelerinden 47 parti Kıbrıs Bildirgesine imza attı.

Bildirgeyi imzalayan 47 parti, Kıbrıs’ta yaşanan ve “NATO’cu çifte cinayet” diye niteledikleri olayları kınayarak Türkiye ordusunun Kıbrıs’tan ayrılması, Kıbrıs’ın askersizleştirilmesi, yabancı garantilerin ve her tür müdahale hakkının lağvedilmesi için Kıbrıs’ta verilen mücadeleyi desteklediklerini dile getirdiler.

47 parti ayrıca Kıbrıs Cumhuriyeti’nin üniter devletten tek ve bölünmez egemenliği, tek uluslararası kimliği ve tek vatandaşlığı olacak, BM’nin ilgili kararlarında belirtildiği şekilde siyasi eşitliğe dayalı iki bölgeli iki toplumlu bir federasyona dönüşmesini öngörecek, insan haklarını ve temel özgürlükleri sağlayacak bir çözüme desteklerini ifade etti.

Bildirgenin tamamı ve imzalayan 47 partinin isimleri şöyle:

18. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı’nda 47 Partinin İmzaladığı Bildirge:

28-30 Ekim 2016 tarihinde Vietnam’ın başkenti Hanoi’de gerçekleştirilen 18. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı’na katılan Komünist ve İşçi Partileri aşağıdaki bildirgeyi imzaladılar:

“Kıbrıs’ın kurtuluşu ve yeniden birleşmesi emperyalist saldırganlığa karşı dönüm noktası olacaktır”

• Kıbrıs sorununun yabancı müdahaleler ve emperyalist saldırganlığın bir sonucu olduğunun altını çiziyoruz. 1974 Temmuzunda Yunan Cuntası ve faşist EOKA-B Kıbrıs Cumhuriyeti’nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Başpiskopos Makaryos’a karşı darbeyi düzenlediler.

• Türkiye’nin Kıbrıs’a yönelik yayılmacı planlarını yaşama geçirmek için darbeyi kullanarak, adayı istila etiğini ve Uluslararası Hukuku çiğneyerek bugüne kadar adanın bir bölümünü işgali altında tutmaya devam ettiğini hatırlatırız.

• Kıbrıs’ın bölünmesi ve bir bölümüne Yunanistan’la diğer bölümüne Türkiye’yle, NATO üyesi olan bu iki ülkeyle birleşmesinin dayatılması hedefiyle yapılan darbe ve istilayla işlenen çifte cinayetin ABD ve NATO tarafından planlanmış olduğunu hatırlatırız.

• Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün devam etmekte olan ihlal edilmesinin, Kıbrıslırumların ve Kıbrıslıtürklerin insan haklarının ve temel özgürlüklerinin, Kıbrıs halkının bölünmesinin sürdürülmesinin ve adanın demografik karakterini değiştirmek için işgal altındaki bölgeye yasadışı bir biçimde kitlesel olarak nüfus taşınmasının Doğu Akdeniz bölgesinde ve dünyada emperyalist saldırganlığın başka bir ifadesini teşkil ettiğini vurgularız.

• Kıbrıs sorununun özünde bir uluslararası istila ve işgal sorunu, uluslararası hukukun ve BM Tüzük Şartı’nın temel ilkelerinin ihlali olduğunu ve aynı zamanda iç yanının da olduğunu, Kıbrıs’ın iki toplumu, Kıbrısrum ve Kıbrıstürk toplumları arasında ilişkilerin normalleşmesi yanının da olduğunu tekrar ederiz.

• Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin olarak, NATO’nun katılımını, IMF ve AB ile başka bir memorandumla Kıbrıs’ın geleceğinin ipotek altına alınmasını da içeren ve bizim reddettiğimiz çeşitli ideolojik çarpıtmalar aracılığıyla emperyalistler arası çelişkilerin ifade edildiğini bilmekteyiz.

• Mevcut statükonun Kıbrıs aleyhine Türkiye’nin uzun vadeli emellerini ve hedeflerini kalıcılaştırmakta olduğunu ve NATO’nun bölgemizde jeostratejik ve askeri denetiminin devam etmesi gibi stratejik hedeflerine hizmet ettiğini vurgularız. Kıbrıs sorununun üzerinde anlaşmaya varılmış olan çerçevede bütünlüklü çözümünün halkımızın ve yurdumuzun yeniden birleşmesi için tek yol olduğunu ve çözümün ortak sınıfsal mücadelelerin geliştirilmesinin ve gelecekte sosyalist dönüşüme giden yolun açılmasını yardımcı olacağını vurgularız.

• Kıbrıs’ta barış müzakerelerinin bugün kritik bir dönemeç noktasında olduğunu hatırlatırız.

• bütünlüklü çözümün sağlanması, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi ve adada barışın sağlanması için Birleşmiş Miletler gözetiminde iki toplumun liderleri tarafından ortaya koyulmaya devam eden çabaların, Hristofyas-Talat arasında varılan görüş birlikleri değerlendirilerek, üzerinde anlaşmaya varılmış olan iki bölgeli iki toplumlu federasyon çerçevesinde ve uluslararası hukuka uygun bir çözümü kolaylaştırabileceğinin altını çizeriz.

• Türkiye’nin son 42 yılda elle tutulur bir ilerlemenin sağlanmasını engellemiş olan ve yıllarca sergilediği uzlaşmaz tutumunu terk etmesinin Kıbrıs sorununun bütünlüklü çözümü için gerekli önkoşul olmaya devam ettiğini bilmekteyiz.

Bu beyanı imzalayan Komünist ve İşçi Partileri:

1. Kıbrıs sorununu sürgit kılan ve toprak üzerinde bölücü oldubittileri kalıcılaştıran Türkiye’nin uzlaşmaz politikasını mahkûm etmektedirler.

2. Kıbrıs’ta yaşanmaya devam eden yasadışılığa uluslararası toplumun göstermekte olduğu toleransı kabul edilemez olduğunu ve buna derhal son verilmesi gerektiğini duyurmaktadırlar.

3. Kıbrıs sorununun uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları temelinde mümkün olan en kısa sürede çözülmesini talep ederler. Çözüm insan haklarını ve temel özgürlükleri sağlamalı ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin üniter devletten tek ve bölünmez egemenliği, tek uluslararası kimliği ve tek vatandaşlığı olacak, BM’nin ilgili kararlarında belirtildiği şekilde siyasi eşitlik ilkesine saygıyla iki bölgeli iki toplumlu bir federasyona dönüşmesini öngörmelidir.

4. Türkiye’nin ordularının derhal adadan ayrılmasını, adanın askersizleştirilmesini, yabancı garantilerin ve her tür müdahale hakkının lağvedilmesini talep etmektedirler. Kıbrıs halkının tümünün gerçekten yeniden birleşmesine, bağımsızlığına ve özgürlüğüne izin verecek kalıcı barış bu çerçeve içerisinde hedeflenebilir.

5. 1500’den fazla Kıbrıs trajedisinin geri kalan 1500’den fazla kayıp kişinin akıbetlerinin derhal tespit edilmesini istemektedirler.

6. Türkiye’nin uzlaşmaz tutumunu terk etmesi, toprak üzerinde bölücü politikalarına son vermesi ve Kıbrıs sorununun üzerinde anlaşmaya varılmış olan çerçevede çözümünden yana somut adımlar atması için Türkiye’ye yönelik nüfuzunu uygulaması yönünde uluslararası topluma çağrıda bulunmaktadırlar.

7. Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti ile ilişkilerini normalleştirme ve ilgili yükümlülüklerini yerine getirme konusunda yönünde gösterdiği isteksizliğe rağmen, göçmen kriziyle de bağlantılı olarak, Türkiye’nin AB vizelerinin serbestleştirilmesi yönündeki aşırı ve içten pazarlıklı taleplerini kolaylaştırma niyetini ortaya koyarak AB tarafından yakın zamanda yapılan beyanlar hakkında memnuniyetsizliklerini dile getirirler.

8. Kıbrıs’ın kurtuluşu ve yeniden birleşmesi için Kıbrıs halkının verdiği mücadele yönelik dayanışmalarını ve desteklerini dile getirmektedirler.

İmzalayan partiler:

1. Arjantin Komünist Partisi
2. Avustralya Komünist Partisi
3. Belçika İşçiler Partisi
4. Venezüella Komünist Partisi
5. Bohemya ve Moravya Komünist Partisi (Çek Cumhuriyeti)
6. Brezilya Komünist Partisi
7. Brezilya’nın Komünist Partisi
8. Britanya Komünist Partisi
9. Fransız Komünist Partisi
10. Almanya Komünist Partisi
11. Yugoslavya Yeni Komünist Partisi
12. Guyana Halkının İlerici Partisi
13. Danimarka Komünist Partisi
14. Danimarka’daki Komünist Partisi
15. ABD Komünist Partisi
16. Hindistan Komünist Partisi
17. Hindistan Komünist Partisi (Marksist)
18. Ürdün Komünist Partisi
19. Irak Komünist Partisi
20. İran Tudeh Partisi
21. İrlanda Komünist Partisi
22. İrlanda İşçiler Partisi
23. Ekvator Komünist Partisi
24. İspanya Komünist Partisi
25. İsrail Komünist Partisi
26. Kanada Komünist Partisi
27. Küba Komünist Partisi
28. ΑΚΕL
29. Beyaz Rusya Komünist Partisi
30. Lübnan Komünist Partisi
31. Bangladeş İşçiler Partisi
32. Nepal Komünist Partisi (Birleşik Marksist Leninist)
33. Norveç Komünist Partisi
34. Güney Afrika Komünist Partisi
35. Macar İşçiler Partisi
36. Ukrayna Komünist Partisi
37. Pakistan Komünist Partisi
38. Filistin Halkı Partisi
39. Filistin Komünist Partisi
40. Portekiz Komünist Partisi
41. Rus Federasyonu Komünist Partisi
42. İsveç Komünist Partisi
43. Sri Lanka Komünist Partisi
44. Türkiye Komünist Partisi
45. Finlandiya Komünist Partisi
46. Filipinler Komünist Partisi (ΡΚΡ 1930)
47. Şili Komünist Partisi

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık