AktüelEkonomi Politik4 kişilik bir aile için açlık sınırı 6 bin 85 TL

Kıbrıs Türk Amme Memuları Sendikası (KTAMS) Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğu veriler ışığında 31 Ocak 2022 itibariyle 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 6 bin 85 TL olduğunu açıkladı. Ülkemizde uygulanan net asgari ücret ise 6 bin 90 TL… KTAMS tarafından yapılan açıklama şu şekilde: KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki...
Gazedda KıbrısŞubat 8, 2022
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Kıbrıs Türk Amme Memuları Sendikası (KTAMS) Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğu veriler ışığında 31 Ocak 2022 itibariyle 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 6 bin 85 TL olduğunu açıkladı. Ülkemizde uygulanan net asgari ücret ise 6 bin 90 TL…

KTAMS tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca sendikamıza gönderilen  fiyatlarının ortalamaları alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 Ocak   2022 tarihi itibariyle açlık sınırı 6085 TL olarak hesaplanmıştır.

Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 51,57TL, aylık 1547,10, yetişkin bir erkek için günlük 54,34 TL,  aylık 1630,20 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 57,75 TL, aylık 1732,50 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 39,15 TL, aylık 1174,50 TL’dir.

Zorunlu Gıda HarcamalarıGünlükAylık
Yetişkin Kadın51,571547,10
Yetişkin Erkek54,341630,20
15-19 Yaş Çocuk57,751732,50
4-6 Yaş Çocuk39,151174,50
Toplam202,826,085
   
AÇLIK SINIRI 6,085

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 6,085 TL’dir. Asgari Ücrette 1 Ocak  2022 tarihi itibarıyle yapılan artışa rağmen Türk Lirasında meydana gelen değer kayıbı nedeniyle  Şubat 2021 tarihinde yürürlükte olan asgari ücret 380 Sterline denk gelirken bugün  itibarıyle  330 Sterline gerilemiştir.   Ülkemizde birçok mal ve hizmetin fiyatlarının dövize endeksli olduğu göz önüne alındığında asgari ücretlinin alım gücünün yükselmediği, aksine büyük oranda gerilediği görülmektedir.

 İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre ülkemizde   2022’nin Ocak  ayında %5,48, son bir yılda   %53,36  enflasyon meydana gelmiştir.  Özellikle akaryakıta, tüp gaza,  ekmeğe, süt ve süt ürünlerine  yapılan  yüksek oranlı zamlar halkın adeta belini bükmüştür.  Bu şartlar altında değil asgari ücretliler orta düzeyde maaş alan kamu ve özel sektör çalışanlarının  ve ailelerinin  dahi sağlıklı beslenme olanağı kalmamıştır. Hükümet edenler    dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gününü koruyucu tedbirler almak yerine  kaşıkla verdiklerini kepçeyle alarak zaten zorda olan bu kesimleri adeta sefalete doğru sürüklemektedir.

 Açlık sınırı hesaplamalarında sadece zorunlu gıda harcamalarının fiyatları baz alınmaktadır. İnsanın sosyal bir varlık olduğu gerçeğinden hareketle zorunlu gıda harcaması dışındaki mal ve hizmetlerin fiyatlarında meydana gelen artışlar alım gücünün sürekli olarak erimesine yol açmaktadır. Yani kısacası asgari ücrete ve kamu çalışanlarının maaşlarına yapılan artışları, daha çalışanın eline geçmeden enflasyon yutmaktadır.

Sendikamıza gelen bilgilere göre bazı işverenler çalışanlarına yürürlükte olan yeni asgari ücret üzerinden değil eski asgari ücret üzerinden ödeme yapmaktadır. Hükümeti; suç teşkil eden bu uygulama ile ilgili  gerekli yaptırımları hayata geçirmesi için göreve davet eder, sendikamızın konunun takipçisi olacağını vurgularız.  

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık